Velkommen til Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv.

Kære Medlemmer

August 2019

Blot en lille hilsen her hvor sommeren åbenbart har valgt at gå lidt på stand by. Som Jytte skrev på vores facebook side, så er arkivet også klar, efter en lille ferielukning,  til at betjene jer og alle andre som kigger forbi om fredagen i åbningstiden mellem 14 og 16.

Vi er et par stykker, som er meget indvolveret i et stort fællesprojekt med andre lokalarkiver langs den gamle 1864 grænse. Der bliver lavet cykel –  og bilruter med beskrivelser af de gamle grænseovergange. Vi søger en del fonde,  kommuner og regionen om midler til gennemførelse af projektet. Fra vores arkiv er det Nels Thorsgaard der er tovholder. Vi regner med, at der bliver lavet et stort fællesarragement søndag den 17. maj 2020.

Den 31. august deltager vi som sædvanlig i Håndværksdagen, som Christiansfeld centeret er arrangeør af. Et stort anlagt arrangement som finder sted i Søstrehuset og især i Søstrehusets gård.

Vi vil i år prøve, at flytte ud af vore vante rammer, og vil være at finde i gården. Vi håber på den måde, at komme i kontakt med flere af de besøgende.

I den anledning udgives årets historiske kalender 2020. Vi er stolte over, at Kolding kommunes kultudvalgsformand Jesper Elkjær, også i år vil modtage det første eksemplar. Overrækkelsen finder sted i gården kl 10.30  lige efter åbningen af dagen. Kom og være med. Kalenderen kan selvfølgelig købes der hele dagen, og naturligvis i de udvalgte butikker som sædvanligt.

Håber vi ses.

Leif Jacobsen

Så er ferien slut, vi er på arkivet igen fra på fredag 9. august kl.14.00
I ferien har vi fået installeret vore A3 scanner, som er en gave fra Velux fonden og Berdiin Skovs fond. Så nu har vi muligheder for at scanne større tegninger og gamle skrifter. Kalenderen for 2020 er sendt til trykning og skulle være klar til 31. august, til udgivelsen på Håndværkerdagen.
På arkivet arbejder vi stadig med gade registreringer, men vi mangler oplysninger fra 1980´erne så skulle du ligge inde med en vejviser/telefon bog fra 1980´erne vi vi meget gerne ha lov at lån den.

Håndværkerdag 31. August

Da vil i finde os på en stand i Søsterhusets gård

Hvor den nye kalender for 2020 vil blive udgivet kl. 10.30

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup,Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et scan.

På Christiansfeld arkiv er vi igang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger, eller send dem til os.

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.

Så hvis i har nogle i jeres gemmer vil vi meget gerne låne dem

Og derfor vil i måske  opleve at vi kommer forbi og fotograferer jeres hus.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

April 2017

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening

Vi er i gang med, at skaffe e-mail adresser på de af vores medlemmer som har en sådan. Det vil på mange måder hjælpe os med, at kunne sende meddelelser til jer.

Vi har også planer om, at lave et par nyhedsbreve i løbet af året, ligesom meddelelser om div. arrangementer vil blive sendt til jer. Vi håber, at vi på den måde kan få skabt en bedre forbindelse til vore medlemmer, og at i forhåbentlig føler, at i får noget mere for jeres kontingent.

Send os venligst jeres e-mail adresse til os, enten til arkivet på

arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

eller til formanden

lja@sildeballe.dk

Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, er i samarbejde med Christiansfeld Center og Brødremenigheden, igang med et samarbejde med Christiansfeld Skoles 8. kl. om at udvikle en App. til brug for skolens mindre klasser.

Vi nærmer os 100 året for genforeningen i 1920, og der vil i den anledning ske en del, som vi som lokalarkiv også bliver en del af. Hvis i ligger inde med nogle historier, fra dengang, så kom på arkivet men dem

I Arkivet kan du bl.a. finde:

  • Kirkebøger
  • Kopi af slægtsfortegnelse af slægter i området
  • Kirkegårdsregistrering med billeder af gravsteder
  • Folketællinger 1803-1835-1840 -1845 -1921 – 1930 og 1940
  • Brandforsikringsprotokoller
  • Erhvers- og foreningsarkiver
  • Person arkiver, kort og planer
  • Avisudklip, 1987-2015
  • Tyrstrup Herreds Tidende 1925-2015, næsten komplet

Arkivet har en samling på ca. 15.000 fotos, personfotos, fotos af bygninger i området og fotos af dagligliv.

Arkivet kan kontaktes per e-mail arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv eller besøg os i Nørregade nummer 14.

Der er lukket for kommentarer.