Velkommen til Christiansfeld lokalhistorisk arkiv.

Generalforsamling

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00

I Søstrehuset lokaler

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før

Efter generalforsamlingen skal vi høre

Skoleleder på Christiansfeld skole, Poul Fremmelev

” Hvem er jeg og hvad står jeg for”

Entre incl. kaffe kr. 50,00

Alle er velkommen

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Christiansfeld lokalhistorisk arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med tilgrænsende områder.

I Arkivet kan du bl.a. finde:

  • Kirkebøger
  • Kopi af slægtsfortegnelse af slægter i området
  • Kirkegårdsregistrering med billeder af gravsteder
  • Folketællinger 1803-1835-1840 -1845 -1921 og 1930
  • Brandforsikringsprotokoller
  • Erhvers- og foreningsarkiver
  • Person arkiver kort og planer
  • Avisudklip, 1987-2015
  • Tyrstrup Herreds Tidende 1925-2015, næsten komplet

Arkivet har en samling på ca. 15.000 fotos, personfotos, fotos af bygninger i området og fotos af dagligliv.

 

 

 

 

 

 

Arkivet kan kontaktes per e-mail arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv eller besøg os i Nørregade nummer 14.

Der er lukket for kommentarer.