Velkommen til Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv.

Husk november er kulturarvs måned.

Kom og hør Ib Hansens foredrag

Fra landsbydreng og landsbydegn til skoleinspektør.

Et liv i dannelse og uddannelsens tjeneste en fortælling om samfundets dannelse og uddannelses udvikling gennem 7 årtier.

Brødremenighedens Hotel 3. november kl.17.00

Voksne 30 kr. Inkl. kaffe børn gratis 

 

Kære medlemmer.

Så er den historiske kalender 2021 udkommet. Den består i år af tolv fortællinger, som tolv forskellige personer har skrevet, om deres barndom og ungdom i Christiansfeld og omegn. Det er virkelig historie, som ville forsvinde, hvis ikke de bliver nedskrevet eller fortalt. Dette kunne være en opfordring til os alle, om at nedskrive de oplevelser man kan huske fra ens barndom og ungdom. Det kan jo være, at man får blod på tanden, til at udvide det til ens livshistorie. Det er den slags materiale, som de lokalhistoriske arkiver vil tage imod med kyshånd.

Kalenderen kan købes i forskellige forretninger i Christiansfeld. Prisen er også i år 60 kr.

Den 3. november er Lokalhistorisk arkiv en del af Kulturarvsmåneden med et foredrag af tidligere skoledirektør Ib Hansen, som han kalder ”Fra landsbydreng og landsbydegn til skoledirektør”. Klokken 17.00 – 18.00 på Brødremenighedens Hotel medmindre coronaen også ødelægger dette.  Se annonce senere i THT.

 

Apropos corona, vil arkivlederen bede om, at i bærer mundbind når i kommer på arkivet.

 

Pas godt på jer selv og hinanden

Leif Jacobsen

 

1860-1920

Se på. www.hergikgraensen.dk

Turen er udsat  til 9.maj 2021

De 7 lokalhistoriske arkiver langs den gamle grænse , har i samarbejde udarbejdet en cykelrute – en bilrute – og arr. En bustur , langs den gamlegrænse fra før 1920.
Hvert arkiv har lavet et kort og en beskrivelse om ruten med historie og mindesteder lokalt. Vores rute her fra arkivet er ca. 28 km lang cykeltur oplagt til en familie/ vennetur i foråret og sommer.
Lokalarkivet i Christiansfeld fortsætter alle forberedelser til en festlig åbning , på trods af corona – 19 . Turen er udsat 

Efter planen skal åbningen ske udendørs d. 9 maj 2021 .

 

 

 

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup,Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et scan.

På Christiansfeld arkiv er vi igang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger, eller send dem til os.

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.

Så hvis i har nogle i jeres gemmer vil vi meget gerne låne dem

Og derfor vil i måske  opleve at vi kommer forbi og fotograferer jeres hus.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

April 2017

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening

Vi er i gang med, at skaffe e-mail adresser på de af vores medlemmer som har en sådan. Det vil på mange måder hjælpe os med, at kunne sende meddelelser til jer.

Vi har også planer om, at lave et par nyhedsbreve i løbet af året, ligesom meddelelser om div. arrangementer vil blive sendt til jer. Vi håber, at vi på den måde kan få skabt en bedre forbindelse til vore medlemmer, og at i forhåbentlig føler, at i får noget mere for jeres kontingent.

Send os venligst jeres e-mail adresse til os, enten til arkivet på

arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

eller til formanden

lja@sildeballe.dk

Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, er i samarbejde med Christiansfeld Center og Brødremenigheden, igang med et samarbejde med Christiansfeld Skoles 8. kl. om at udvikle en App. til brug for skolens mindre klasser.

Vi nærmer os 100 året for genforeningen i 1920, og der vil i den anledning ske en del, som vi som lokalarkiv også bliver en del af. Hvis i ligger inde med nogle historier, fra dengang, så kom på arkivet men dem

I Arkivet kan du bl.a. finde:

  • Kirkebøger
  • Kopi af slægtsfortegnelse af slægter i området
  • Kirkegårdsregistrering med billeder af gravsteder
  • Folketællinger 1803-1835-1840 -1845 -1921 – 1930 og 1940
  • Brandforsikringsprotokoller
  • Erhvers- og foreningsarkiver
  • Person arkiver, kort og planer
  • Avisudklip, 1987-2019
  • Tyrstrup Herreds Tidende 1925-2019, næsten komplet

Arkivet har en samling på ca. 15.000 fotos, personfotos, fotos af bygninger i området og fotos af dagligliv.

Arkivet kan kontaktes per e-mail arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv eller besøg os i Nørregade nummer 14.

Der er lukket for kommentarer.