Velkommen til Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv.

Arkivet holder ferielukket i uge 30 og 31.

Hvis du vil besøge os kræver det at du har Coronapas.

Her gik grænsen 1864-1920 

Et samarbejdsprojekt i anledning af 100-året for 

Sønderjyllands genforening med Danmark 

 Busture med guide langs den gamle Kongeågrænse. 

 

Lørdag d. 14. august, kl. 10 – 16: fra Hejlsminde  

(tilmelding 4116 1128) 

Rute – Hejlsminde – Vamdrup – Skodborg 

Lørdag d. 14. august, kl. 10 – 16: fra Kongeaamuseet i Vamdrup  

(tilmelding 4032 9887 / 2690 9563) 

Rute – Vamdrup – Skodborg – Hejlsminde 

Søndag d. 15. august, kl. 10 – 16: fra Skodborg torv  

(tilmelding 2032 6737) 

Rute – Skodborg – Foldingbro – V. Vedsted 

 

Pris 100kr kontant ved afgang (til og med 12 år 50kr) 

Husk at medbringe din egen madpakke. 

Vand og kaffe/the vil blive tilbudt undervejs. 

 

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.hergikgraensen.dk 

 

Hejls-Hejlsminde Lokalhistoriske ArkivChristiansfeld Lokalhistoriske ArkivKongeåmuseetSkodborg HjemstavnsarkivSkrave HjemstavnsforeningLintrup Lokalhistoriske ArkivArkivrådet i Vejen KommuneMuseet på Sønderskov 

 

”HER GIK GRÆNSEN”

 For cyklister og bilister som vil afprøve ruter langs den gamle Kongeågrænse med følgende startsteder:

 Havnen i Hejlsminde

Prætoriustorvet i Christiansfeld

Kongeaamuseet i Vamdrup

Rastepladsen ved Skodborghus

Beskrivelsen til bil og cykel ruterne kan fås på Christiansfeld Arkiv og på Christiansfeld Center.

 I august måned er der mulighed for at melde sig til en bustur:

lørdag d. 14. august, kl. 10: fra Hejls (tilmelding: 4116 1128)

fra Vamdrup (tilm.: 4032 9887/ 2690 9563)

søndag d. 15. august, kl. 10:  fra Skodborghus (tilm. 2032 6732)

 Yderligere information kan findes på hjemmesiden: www.hergikgraensen.dk

1860-1920

Se på. www.hergikgraensen.dk

De 7 lokalhistoriske arkiver langs den gamle grænse , har i samarbejde udarbejdet en cykelrute – en bilrute – og arr. En bustur , langs den gamlegrænse fra før 1920.
Hvert arkiv har lavet et kort og en beskrivelse om ruten med historie og mindesteder lokalt. Vores rute her fra arkivet er ca. 28 km lang cykeltur oplagt til en familie/ vennetur i foråret og sommer.
Lokalarkivet i Christiansfeld fortsætter alle forberedelser til en festlig åbning , på trods af corona – 19 .

Kære medlemmer.

Så er den historiske kalender 2021 udkommet. Den består i år af tolv fortællinger, som tolv forskellige personer har skrevet, om deres barndom og ungdom i Christiansfeld og omegn. Det er virkelig historie, som ville forsvinde, hvis ikke de bliver nedskrevet eller fortalt. Dette kunne være en opfordring til os alle, om at nedskrive de oplevelser man kan huske fra ens barndom og ungdom. Det kan jo være, at man får blod på tanden, til at udvide det til ens livshistorie. Det er den slags materiale, som de lokalhistoriske arkiver vil tage imod med kyshånd.

Kalenderen kan købes i forskellige forretninger i Christiansfeld. Prisen er også i år 60 kr.

 

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et scan.

På Christiansfeld arkiv er vi igang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger, eller send dem til os.

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.

Så hvis i har nogle i jeres gemmer vil vi meget gerne låne dem

Og derfor vil i måske  opleve at vi kommer forbi og fotograferer jeres hus.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

April 2017

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening

Vi er i gang med, at skaffe e-mail adresser på de af vores medlemmer som har en sådan. Det vil på mange måder hjælpe os med, at kunne sende meddelelser til jer.

Vi har også planer om, at lave et par nyhedsbreve i løbet af året, ligesom meddelelser om div. arrangementer vil blive sendt til jer. Vi håber, at vi på den måde kan få skabt en bedre forbindelse til vore medlemmer, og at i forhåbentlig føler, at i får noget mere for jeres kontingent.

Send os venligst jeres e-mail adresse til os, enten til arkivet på

arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

 

 

Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, er i samarbejde med Christiansfeld Center og Brødremenigheden, i gang med et samarbejde med Christiansfeld Skoles 8. kl. om at udvikle en App. til brug for skolens mindre klasser.

Vi nærmer os 100 året for genforeningen i 1920, og der vil i den anledning ske en del, som vi som lokalarkiv også bliver en del af. Hvis i ligger inde med nogle historier, fra dengang, så kom på arkivet men dem

I Arkivet kan du bl.a. finde:

  • Kirkebøger
  • Kopi af slægtsfortegnelse af slægter i området
  • Kirkegårdsregistrering med billeder af gravsteder
  • Folketællinger 1803-1835-1840 -1845 -1921 – 1930 og 1940
  • Brandforsikringsprotokoller
  • Erhvers- og foreningsarkiver
  • Person arkiver, kort og planer
  • Avisudklip, 1987-2019
  • Tyrstrup Herreds Tidende 1925-2019, næsten komplet

Arkivet har en samling på ca. 15.000 fotos, personfotos, fotos af bygninger i området og fotos af dagligliv.

Arkivet kan kontaktes per e-mail arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv eller besøg os i Nørregade nummer 14.

Der er lukket for kommentarer.