Husk 

Der er Generalforsamling Mandag 11. marts kl.19.00 2024 i Seniorhuset, Skolegade 10.

Dagsorden

1.Valg af dirigent.

2.Beretning.

3.Regnskab.

4. Indkomme forslag

5.Buget og fastsættelse af kontingent for 2025.

6.Valg. a. Bestyrelse 4 medlemmer for 2 år

Jytte Møller Ludvigsen

Jens Kr. Ravn

Erik Schultz

Ralf Jensen

b. Suppleanter for 1 år

Elisabeth Green

Ejner Schmidt

c. Revisorer for 1 år

Henning Jørgensen

Bente Hering Madsen

7. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

Efter generalforsamling og kaffe (50kr.) vil Else Marie Hjort komme og fortælle om Christinero.

Alle er velkommen

På bestyrelsens vegne.

 

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et scan.

På Christiansfeld arkiv er vi i gang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger, eller send dem til os.

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.

Så hvis i har nogle i jeres gemmer vil vi meget gerne låne dem

Og derfor vil i måske  opleve at vi kommer forbi og fotograferer jeres hus.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

 

 

  • I arkivet kan du finde.
  • Kirkebøger
  • Kopi af slægtsfortegnelse af slægter i området
  • Kirkegårdsregistrering med billeder af gravsteder
  • Folketællinger 1803-1835-1840 -1845 -1921 – 1930 og 1940
  • Brandforsikringsprotokoller
  • Erhvers- og foreningsarkiver
  • Person arkiver, kort og planer
  • Avisudklip, 1987-2021
  • Tyrstrup Herreds Tidende 1925-2021, næsten komplet

Arkivet har en samling på ca. 15.000 fotos, personfotos, fotos af bygninger i området og fotos af dagligliv.

Arkivet kan kontaktes per e-mail arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv eller besøg os i Nørregade nummer 14.