Formanden beretning til generalforsamlingen den 08. marts 2022

Det var en meget trist meddelelse da vi fik at vide juni 2021 at vores formand Leif Jacobsen var død, efter en meget svær sygdom, Leif havde været formand i arkivet siden 2009 og vil blive savnet meget i arkivet.

Jeg har overtaget formandsposten efter Leifs død.

Vi laver 2 beretninger i år en fra formanden og en fra akivleder Jytte Ludvigsen om statistikker på arkivet.

Og min beretning vil blive fra Leifs død og året frem til 2022, igen i år har det været meget svært at arbejde på arkivet på grund af nedlukning Covid 19.

Vi håber, at det kan komme lidt på afstand nu, så vi ikke skal snakke covid hver gang vi mødes, på arkivet har vi ikke været ramt af sygdommen, men har været lukket når det blev krævet.

Som i sikkert ved, har vi arbejdet i flere år, med den folder for genforeningen, 100 år 2020, den blev også lidt amputeret af covid 19, men vi fik lavet 7 forskellige cykel foldere og en bil folder, der fortæller med tekst og billeder om grænsen fra øst til vest.

Vi har i arkivet en del af disse foldere til udlevering, en oplagt ide for familie og venner samt ferie ture langs den gamle grænse.

Vi havde også en bustur fra Hejlsminde til Skodborg den ene dag og dagen efter fra Skodborg til Vedsted ved Ribe med guide på, den er blevet meget efterspurgt derfor har vi taget den op igen i år og det bliver den 12 og 13 maj.

Kalenderen blev også færdig i 2021 selv om vi var lukket meget ned i foråret på grund covid19. den blev udgivet på håndværkerdagen i september med Søren Rasmussen fra Kolding kommune som fik overrakt den første kalender, og derefter gik salget i gang, der er lavet 800 stk.

En stor tak til dem som har bidraget til at kalenderen kunne blive til.

Vores økonomi er ikke så god som vi gerne vil have det, det er på fordi vores server skulle skiftes ud, og at net udgifterne stiger meget, vi har besluttet i bestyrelsen at sælge nogle annonce i kalenderen. Og kontingent forhøjelse som jeg kommer ind på senere.

Vores computere som onsdagsholdet arbejder på hver onsdag, er opslidte, vi har haft nogen af dem på værksted flere gange, og datagården hvor vi får dem lavet har sagt de ikke kan repareres mere, derfor skal vi have nogle nye computer, og vi er i gang med at søge penge ved fonde.

Men der er også noget positivt, vi har fået 1000 kr. af Molle og 1250 af edb forening som er opløst, sådan nogle bidrag er altid velkommen i arkivet.

Vi er 8 frivillige der kommer hver onsdag og arbejder med foto og avisartikler fra området, vi skanner billeder og artikler sætter dato og årstal på, hvis vi ikke havde de frivillige, vil der være stort arbejde til bestyrelsen, en meget stor tak til alle jer der kommer hver onsdag.

Peter der laver hylder og sætter hylder fast så de ikke vælter samt meget andet registrerings arbejde i arkivet.

Til slut vil jeg takke Bestyrelsen for jeres indsat. En tak til vores vore annoncesponsorer, samt samarbejdspartnere, Brødremenigheden, Museum Kolding og de forretninger og kroer, som hjælper med at få solgt kalenderne.

Jeg er meget glad for at jeg har haft dig ,Jytte, som hjælper mig virkelig meget efter jeg er blevet formand, med at komme ind i tingene, og finde rundt på arkivet aktiviteter og nettet.

Jytte du hjælper også onsdag holdet med at sætte dem i gang med deres opgaver, og er der hver fredag ved siden af, du bruger virkelig mange timer i arkivet og det får du mange tak for.

Statistik på arkivet år 2021

2021 har været et mærkeligt år, med ned lukninger af Corona, da arkivet er under lagt SLA under kulturministerie, skulle vi følge deres retningslinjer. Arkivet var lukket for publikum indtil 21. maj hvor vi ½ time før åbning får besked på at vi må åbne.

Men trods det er der kommet 53 indleveringer, 1 mindre som år 2020, stor som små, det kan være fra en kasse med meget forskellig til 1, stk. billede. Det er så fordelt på 32 arkiver. 40 artikler(avisklip) 14 plakater, 2 tegninger, 14 bøger og 700 billeder. Sådan at der i dag er registeret 18928 billeder på arkiv.dk hvoraf de ca. 10.000 kan ses. Der er blevet besvaret ca. 344 mail, af forskellige arter, som et enkelt spørgsmål om et hus, eller en familie, eller en længe optegnelse om en slægt. Der kommer også rettelser til vore billeder/arkiver, det er vi meget glade for, det er ikke altid vi har en korrekt beskrivelse til et billede/arkiv

 Vi har både en Facebook side og en hjemmeside på hjemmesiden har der været 75.000 klik, der kan vi ikke sige at det er 75000 personer, men vi han regne på, hvis 1 person skal se alle sider så er der ca. 40 klik, hvis vi nu regner med 10 klik til hver 75 =7500 det lyder mere rigtig.

Facebook og hvis der blive lagt billeder op gennem arkiv.dk kan det ses

At F.eks. B 18929 har været vist 2384 x i 2021, det er realskolen klasse i 1974.

Arkiv.dk viser 213660 visninger, men det er med søgninger på Google Bring med mere, tages med forbehold.

Tak for alle de oplysninger vi der få.

Hvis nogen har lyst, som en forening eller anden klub, åbner vi gerne for en rund visning på arkivet, og fortæller om dens historie og vores arbejde.

Vi er jo en del af rigsarkivet opgørelse over de 400 stillinger af frivilligt arbejder, som udføres på landets arkiver.

Kursus og foredrag har der ikke været ret meget af på grund af Corona.

Hver onsdag er vi 8 personer som kommer på arkivet, for at registrer forskellige, vi gemmer aviser fra JV og ugeaviser fra både Haderslev og Kolding udgaven, dog kun om Christiansfeld, eller noget som har tilknytning der til. Vi er ved at have alle gravsten på sognets kirkegårde opdateret frem til 2020, dog får vi Tyrstrup kirke hvert år, en liste over nye sten, samt de sten som forventes slette. Der bliver skannet billeder, og vi har fået en ude fra til at skanne negative for os, det har i ikke haft hverken maskiner eller mandskab til. Det er vi glade for, det skal du have tak.

Alle vores PC er ved at være godt trætte, de trænger til at blive udskiftet.

Vi fik i år 2021 udskiftet vor server, det har gjort vort arbejde letter, vi skal ikke huske at ligge alle data over på en Harddisk og i pengeskabet, inden vi går hjem nu ligger det i skyen.

Et projekt som vi har fortalt om før, og som i vil hører om igen er Hvem har boet på de forskellige ejendomme, fra de blev bygget til nu.  I hele det gamle Christiansfeld kommune. Der er en som går/cykler rundt og taget et foto af hver ejendom. Så ligger i inde med oplysning, så som skøde, gamle foto eller andet, så lån os det på arkivet, vi kan skanne det, så i får det originale med hjem igen.

Vi har også Riewe som lavet alt det praktiske, så hylderne og skuffer bliver på plads.

Hvert år bliver der lavet en kalender, som er et meget stort arbejde, få samlet oplysninger, billeder, Nels Thorsgaard får så alle trådene samlet, vi deltager i Håndværkerdag, hvor vi de sidste par år har udgivet vor kalender. I 2021 genforenings turer, som skulle have været gennemført i 2020, både cykel turer og bus, har vi været medvirkende til. Folderne kan stadig fås henne på Christiansfeld Center.

Tak til bestyrelsen og til Christiansfeld Centeret og Brødremenigheden/arkiv museum, for godt samarbejde.

Tak til jer som kommer hver onsdag på arkivet, hvor dagen bliver startet med kaffe og hele verdenssituationen bliver vendt, inden arbejdet går i gang, uden jeres hjælp, ikke noget arkiv.

Tak til Nels for godt samarbejde i det halve år som er gået, håber det bliver til mange flere hele år.

Det var ordene Tak. Jytte Møller Ludvigsen

Bestyrelsen ser sådan ud.

Formand:
Nels Thorsgaard
Kasserer:
Jens Christian Ravn
Sekretær:
Erik Schultz
Menig:
Gerhard Hansen
Nis Refshauge
Ralf Jensen
Jytte Ludvigsen
1. suppl.:
Ejner Schmidt
2. suppl.:

Bilagskontrollanter:
Henning Jørgensen
Bente Madsen