Christiansfeld Lokalhistoriske Forening 

Beretning ved generalforsamling den 8. marts 2017 

Også det forgangne år har været et travlt år. Vi får indleveret rigtig meget, og det er i stigende mængder. Vi mener, at det nok skyldes, at flere er blevet opmærksom på vores eksistens, og ikke mindst betydningen af, at det historiske materiale bliver gemt for eftertiden.  

Jeg vil som sædvanlig opfordre til, at man ved div. oprydninger, og især ved flytninger, samler fra til arkivet i stedet for bare at smide væk. Det med at smide væk skal vi nok tage os af. Når vi har taget det mest vigtige fra, så kan vi destruere det tilbageværende, eller man kan få resten tilbage. 

Vi har også mulighed for at scanne billeder og dokumenter, hvis man gerne vil beholde materialet i familien.  

Man skal heller ikke være bange for, at materialet blot bliver offentliggjort eller udleveret til andre. Man kan bede om, at få sat en klausul på, så det først må offentliggøres om et bestemt antal år, typisk mellem 50 og 75 år og i enkelte tilfælde aldrig, hvis det indeholder belastende materiale.  

Der er seks frivillige plus Jytte, som trofast møder hver onsdag, enkelte kommer såmænd også andre dage, for at registrere, scanner og sætte på plads. Det er når alt kommer til alt, dem vi kan takke for, at vi får så meget sat på plads og regristreret.  

Efter Kaj Skaaning rejste til København, er det Nels Thorsgaard og Jytte Ludvigsen der tager sig af arbejdet, med at samle materiale og få det skrevet sammen, til vores årlige historiske kalender, som heldigvis har stor interesse, og er for mange blevet et samle objekt, hvilket glæder os meget. Det er et stort arbejde som Nels og Jytte ligger i det, og det skal i have stor tak for.  

Kalender 2018 kommer til at omhandle slægtsgårde i vores område. Der er jo flere end de 12 som der er plads til i en kalender, så vi må se, om vi laver en fortsættelse, men det tages op i bestyrelsen. Det er måske ved at være i sidste øjeblik, vi får lavet den kalender, når vi tænker på, hvor mange gamle stolte gårde der ikke har overlevet nutidens krav, og mange er opkøbt eller helt forsvundet.  

Arkivet har stort set sluttet registreringen af alle de tegninger som vi har fået fra Jens Kr. Andreasen og Jan Runge, og Bygmester Andersen, blot for at nævne nogle af arkitekterne. De er møjsomligt målt op sat i register, og placeret i vores tegningsarkiv i kælderen, (i daglig tale kaldt Peters Arkiv) så de til hver en tid, kan findes frem igen, hvis nogen måtte ønske det. Det beløber sig faktisk til 8371 tegninger fordelt på 1471 registreringsnumre. Dertil kommer div. byggereferater og korrespondancer. Også her et kæmpe arbejde der er udført.  

Der er i 2016 indkommet 59 journal / sager, som er lige fra 1 ark til flyttekasser.  

Der er registreret 162 A fonde, så der i alt findes 2521 på hylderne. 

Der er registreret 1089 billeder, så der i alt er lagt 13823 op på arkibas, men kun de 6821 må ses på Arkiv.dk 

Vores hjemmeside har tæt ved 29000 klik, ligeledes er der stor interesse på face book, når Jytte ligger noget ud her. Det sker af og til, at vi får henvendelser om man lige kan få tilsendt billedet. Her er vi nødt til at opkræve et lille beløb for at håndtere det, og beder derfor folk indbetale det på vores konto inden billedet sendes, men så har det åbenbart ikke altid så stor interesse, for der kommer ikke mange penge på kontoen. 

Sidste år, blev der spurgt til størrelsen af billeder på Arkiv.dk. Det er vi i gang med at rette op på, men der er lang vej. Vi er startet ved nr. 1 og skal nå 13823, så vi beder om tålmodighed.  

Angående de billeder som ofte ses på face book, og som stammer fra Arkiv .dk, vil vi opfordre til, at man bruger billedet med den tekst som arkivet har tilføjet, og her vil jeg blot sige, at den tekst er den, vi en gang har fået oplyst om billedet. Der kan være fejl i den, men så send os en mail, så retter vi det naturligvis, hvis det kan bekræftes, at der er fejl i teksten  

Det skal også nævnes, at vi som arkiv er omfattet af ophavsretten til fotoerne, og at vi betaler CopyDan afgift af billeder, så de må ikke blot bruges på må og få, og til hvad som helst. Dette skal ikke misforstås, men blot at billederne bruges med respekt for gældende love og rettigheder.  

Vi har siden sidste generalforsamling haft nogle arrangementer.  

Vi har 2 gange været på Kongebrocenteret for at vise billeder, og det er altid rigtig hyggeligt.  

I foråret havde vi besøg af Albert Højgaard, som fortalte om hans tid i forsvaret. 

I september en aften om trafikken igennem byen før og nu med Preben Dall og en ingeniør fra Kolding kommune. 

November var der udgivelse af årskalenderen, Hvor det første eksemplar blev overrakt til Axel Gram. Nels Thorsgaard berettede lidt om kalenderen og det frivillige brandværn. 

I slutningen af november en aften med gamle postkort. Jens Peter Hansen, viste et lille udpluk at hans store postkort samling.  

Januar i år havde vi besøg af sognepræst og feltpræst Annette Wiuf Christensen, som fortale om hendes gerning som feltpræst, og hvad det indebærer.  

Arkivet deltog også i håndværksdagen i september, og med stort besøg, ca 100 gæster. Her var bestyrelsesmedlem Erik Schultz for at fortælle om hans slægtsgård, som oplæg til kalender 2018.  

Vi er år også involveret i et projekt sammen med centeret og Christiansfeld skoles 8. klasses elever, de skal lave et ”by løb” for de yngre elever, i Christiansfeld og fortælle om forskellige historiske elementer rundt i byen, og her skal de blandt andet på besøg her på arkivet, hvilket de faktisk har været i dag. Vi har haft besøg af små 40 elever fordelt på 4 hold. Ganske interessant at se hvordan de gik ind til det. Det sidste hold bestod udelukkende af drenge, og det var sidste time ……. 

Angående vores aftenmøder, så har vi i år haft problemer med en for lille tilslutning, hvilket indebærer, at de aftner giver os underskud. Man kan sige at de 50 kr. vi opkræver, nok skulle kunne betale den kaffe og det hjemmebag som bliver serveret. Det er også rigtigt, men vi betaler også leje af lokaler, borde, kopper mm.  

Så vi har i bestyrelsen besluttet, om vi skulle indskrænke den del af vores møde aktiviteter, og så kun have et i efteråret og et i forbindelse med generalforsamlingen. Ret til ændringer forbeholdes.  

Vi har også i bestyrelsen bestemt, at vi flytter møderne tilbage til hotellet, selv om vi er en del af dette skønne hus, så har der været en del som har udtrykt besvær ved at komme helt herop, på trods af elevator, og at det er svært at høre, hvad der bliver sagt. 

2020 er 100 året for genforeningen. Det vil komme til at tage en del tid og kræfter. Det er et meget vigtigt år for Danmark og især for os i Sønderjylland. Vi er allerede i gang på kommunal plan og i LASS (lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland) arbejder vi også på, at gøre året til noget specielt. 

Af andre aktiviteter kunne jeg forestille mig, at vi brugte lidt flere kræfter på at skrive nogle små historier og artikler om bygninger og personer, eller hvad der nu popper op. 

Jeg vil også gerne, at vi bruge lidt mere tid på at skaffe flere medlemmer, for uden jer har vi ingen forening. 

I må gerne gå ud og reklamere lidt for os, og gerne til jeres unge mennesker. Det kan godt være, at det ikke siger dem så meget nu, men jeg tror, de vil blive glade for, at vi er her, når de engang når vores alder.  

Tilfældigvis var der i sidste uge, en artikel i Kolding Ugeavis fra Stadsarkivet i Kolding, om at flere dykker ned i lokalhistorien, også yngre mennesker, og jeg tror på, at det vil blive mere og mere udbredt.  

Til slut skal der også i år lyde en stor tak til vore samarbejdspartner i arkivsamvirket, Stadsarkivet i Kolding og LASS. Også tak for et godt samarbejde her i Søstrehuset og til Brødremenigheden. 

Tak til Pressen, og en stor tak til vores annonce sponsorer. 

Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til bestyrelsen, og ikke mindst de frivillige for jeres store indsats. Jytte du skal have en særlig tak, for den måde du leder arkivet på og hjælper alle de besøgende der kommer.