2023

Beretning.
Nels startede med at præsentere bestyrelsen og onsdagsholdet
Vi har delt beretningen op i to, Jytte fortæller om hvad der sker i
arkivet i Christiansfeld om henvendelser og besøgende, og jeg
fortæller om resten af aktiviteterne.
Der er igen gået et år, dette år uden Corona og hvor vi har været
bemandet hele året, uden at skulle dele os op i to hold om
onsdagen og perioder der var helt lukket, så på den måde et godt
år i arkivet.
Vi startede i foråret med en Arkiv messe ”historisk messe” i
Haderslev hallen, hvor der var meldt mange arkiver til, og hvor vi
også deltog på messen, hvor vi udstillede fra Christiansfeld by og
historien om byen og opland. Fra arrangørerne side havde de
desværre glemt, at for der skal komme nogen at se udstillingen
skal der også annonceres, dette havde de glemt, det resulterede i
at der ikke kom ret mange besøgende, og vi have brugt mange
timer på vores udstilling, og der var bemandet hele weekenden
med to personer, en stor tak til dem der hjalp til.


2
Vi har været til mange arrangementer i løbet af 2022 bl. A
Smykker udstilling i søsterhuset, udgivelse af Christiansfeld bogen
”liv og traditioner” møder med museum Kolding,
handelsstandsforeningers og Kolding Kommune.
Persondataloven har vi arbejdet en del med i 2022 i alle
arkiverne, og det påvirker jo dagligdagen i arkiverne, også her i
arkivet har vi haft det oppe i bestyrelsen og TV syd har været på
besøg i arkivet, hvor indlægget var med i flere udsendelser.
Her i 2023 har Christiansfeld 250-års jubilæum dette bliver
markeret med mange arrangementer og udstillinger i søsterhuset
samt to store arrangementer den 1 april og 13 august, der
kommer mere om det senere.
Vores arkiv er medlem af Lokalhistoriske arkiver i Kolding
Kommune, hvor vi er 8 arkiver, hvor der er en bestyrelse, som
består af medlemmer fra de forskellige arkiver, vi afholder to
møder om året. Der laver vi en udflugt til de medarbejder vi har i
arkiverne, hver anden år, men på grund af Corona har vi ikke
været af sted i nogle år, men det får vi styr på her 2023, hvor der
bliver en bustur. Det er også her igennem vi søger kommune om
tilskud hver år, og så fordeler vi tilskuddet mellem arkiverne efter
størrelse.
Lass er vi med i, det er de Sønderjyske arkiver fra Sønderborg til
Kolding og Vejen området, Lass består af en bestyrelse som
afholder et 1 dags kursus en gang om året med forskellige emner,
derudover afholder de flere møder i løbet af året med forskellige
emner der har med arkiv arbejdet at gøre.
Efteråret er vi med på håndværkerdagen i Christiansfeld som
bliver afholdt i søsterhuset, vi har haft en stand i gården i


3
Søsterhuset, hvor vi udgiver vores kalender, som i år har emnet
”Arbejdsliv og Fritidsliv” og hvor vi også har udstilling af de ældre
kalendere som kan købes denne dag eller i arkivet.
Vi havde vores kultudvalgsformand fra Kolding Kommune Eve
Kjær nede og få den første kalender.
Kalenderen i 2023 har noget nyt med, vi har annoncer i for første
gang og det er fordi vi mener ikke at prisen på kalenderen ikke
må hæves. Ved at få annoncer med, kan vi holde prisen på
samme nivrå og den bliver også mere spændende læsning.
Der er mange med til at lave kalenderen hver år, og få den til at
gå op i en større enhed, en stor tak til alle som er medvirkende til
at kalenderen kan blive til noget hver år.
Af medlemsmøde i efteråret vil jeg nævne det vi havde i
november med titlen gennem Lindegade, hvor Jytte Ludvigsen
fortalte om bygninger årstal og hvem der havde boet der samt
forretninger langs Lindegade en god aften med meget
information i billeder og tale, en stor tak til Jytte for det store
arbejde hun havde lagt i det.
Her i marts måned holder vi et medlemsmøde i Stepping
forsamlingshus den 29 marts kl. 19,00, hvor August Juhler vil
underholde os med en tur gennem Stepping.
Vi lavede et blad(hæfte) til en bil rute eller cykelrute langs den
gamle grænse i 2020 for 100 år genforeningen, dem har vi stadig
nogen af som kan hentes i arkivet gratis
Vi mener i bestyrelsen at der stadig er behov for sådan en
kalender

4
Onsdagsholdet som vi kalder det, kommer der hver onsdag
formiddag 8 personer, de arbejder i arkivet med mange
forskellige opgaver under kyndig ledelse of vores Arkiv leder Jytte
Ludvigsen, jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak for den
opbakning der er hver onsdag og det arbejde der bliver udført i
Arkivet, vi starter kl. 09,00 med et rundstykke som vi selv betaler
og tak til Bente for det hjemmelavede syltetøj.
Til sidst mange tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det år der
er gået.

Arkivleder
2022 blev startet med Corona dog ikke som 2021, hen ad foråret
blev reglerne lempet, vi har stort se arbejdet som vi plejer, dog
står sprittet stadig fremme
Der kommet 42 indleveringer, 10 mindre som år 2021, stor som
små, det kan være fra en kasse med meget forskellig til 1, stk.
billede. Det er så fordelt på 28 arkiver. 132 artikler(avisklip) 874
billeder. Sådan at der i dag er registeret 19545 billeder på
arkiv.dk hvoraf de ca. 10.000 kan ses. Der er blevet besvaret ca.
153 mail, af forskellige arter, som et enkelt spørgsmål om et hus,
eller en familie, eller en længe optegnelse om en slægt. Der
kommer også rettelser til vore billeder/arkiver, det er vi meget
glade for, det er ikke altid vi har en korrekt beskrivelse til et
billede/arkiv
Vi har både en Facebook side og en hjemmeside på
hjemmesiden har der været ca.75.000 klik.

5
Arkiv.dk
At F.eks. B 18929 har været vist 2664 x i 2022, det er realskolen
klasse i 1974. samme billede som også havde flest klik sidste år.
Nu har der lige været håndbold i TV så har der været mange
søgninger på træner Nicolai Jacobsen, da sagen kørte om
Gravenshoved -var det der søgningerne lå
Arkiv.dk viser 278.291 visninger, men det er med søgninger på
Google, Bring med mere, tages med forbehold.
Vi er jo en del af rigsarkivet opgørelse over de 400 stillinger af
frivilligt arbejder, som udføres på landets 530 arkiver.
I sommer døde Jens Georg Andersen, han havde været som
frivillig på arkivet fra 2015og til 2020 hvor han blev syg.
Hver onsdag er vi 8 personer som kommer på arkivet, for at
registrer forskellige, vi gemmer aviser fra JV og ugeaviser fra både
Haderslev og Kolding udgaven, dog kun om Christiansfeld, eller
noget som har tilknytning der til. Dog bliver det også mindre,
hvor vi før samlede 4 ring mapper pr år, er der nu kun godt 2.
Der bliver skannet billeder, og dokumenter og vi har fået en ude
fra til at skanne negative for os, og laver vore video om til på DVD
og hjælper hvis der er problemer med IT.
Det er vi glade for, det skal du have tak for.
Et projekt som vi har fortalt om før, og som i vil hører om igen er
Hvem har boet på de forskellige ejendomme, fra de blev bygget
til nu. I hele det gamle Christiansfeld kommune. Der er en som
går/cykler kører rundt og taget et foto af hver ejendom. Så ligger


6
i inde med oplysning, så som skøde, gamle foto eller andet, så lån
os det på arkivet, vi kan skanne det, så i får det originale med
hjem igen.
Hvert år bliver der lavet en kalender, som er et meget stort
arbejde, få samlet oplysninger, billeder, Nels Thorsgaard får så
alle trådene samlet, vi deltager i Håndværkerdag, hvor vi
traditionen tro de sidste par år har udgivet vor kalender, hvor Eva
Kjær Hansen fik det første eksemplar af kalenderen 2023
I januar var vi på kursus i medie opsætning, reklame med mere
ved Svend Erik Ravn.
Og vi har været på kursus i Historisk Atlas
Vi har i år deltaget i Historisk Messe i Haderslev hallen, 7 og 8 maj
sammen med Sammenslutningen af Arkiver i Haderslev,
kommunebesøgstallet kunne have været bedre, der var mindre
end 100 pr. dag.
Så har der været en vældig diskussion om GDPR-data loven, ude i
medierne, vi kom endda i TV syd og TV 2, for på vor hjemmeside
eller på arkiv.dk eller i det hele taget må vi jo faktisk ikke vise
billeder af personer, uden at have spurt om lov, det er jo umuligt
at finde de personer som f. eks blev konfirmeret i 1948 og få lov.
Lige nu ligger et nyt lovforslaget ved kulturminister Jacob Engel
Schmidt, vi ved ikke helt hvad der er sket med det, men vi
arbejder stille og rolig hvidere, så med lidt sund fornuft går det
nok, og skulle der være nogen som ikke syntes om et billede som
ligger på vor side, så kom og sig det så tager vi det af igen. I den
forbindelse var der også stormøde i Haderslev Hallen for alle
arkiver i Sønderjylland som er under SLA

7
Åben Arkiv med rundvisning har August haft, da det var et hold
fra Stepping, vi åbner gerne hvis nogen kunne få lyst til at se
arkivet
Foredrag i Seniorhuset, På tur i Lindegade som var godt besøgt
(50) personer.
Det var vores bidrag til Kulturarvs måneden i november.
Tak til bestyrelsen og til Christiansfeld Centeret og
Brødremenigheden/arkiv museum, for godt samarbejde.
Tak til jer som kommer hver onsdag kommer på arkivet, hvor
dagen bliver startet med kaffe og hele verdenssituationen bliver
vendt, inden arbejdet går i gang, uden jeres hjælp, ikke noget
arkiv. Tak skal i have for det.
Tak til Nels for godt samarbejde

Bestyrelsen ser sådan ud.

Formand:
Nels Thorsgaard
Kasserer:
Jens Christian Ravn
Sekretær:
Erik Schultz
Menig:
Gerhard Hansen
Nis Refshauge
Ralf Jensen
Jytte Ludvigsen
1. suppl.:
Ejner Schmidt
2. suppl.:

Bilagskontrollanter:
Henning Jørgensen
Bente Madsen