Det første registrerings system i 1970 eller 1980´erne, før hed hed Arkiv.dk.

1.april 1959 bliver det første arkiv oprettet og få navnet Tyrstrup Sognehistorisk arkiv, ledet af Viggo Bancke ifølge avisen i samarbejde med Tyrstrup sogneråd, og arkivet får en plads i sognerådets rum i en brandsikker boks. Der blev bevilget et endnu ikke opgjort beløb til anskaffelse til kartotekskort med mere. Men da Viggo Bancke ,omkommer ved en trafik ulykke i 1964, ser det ud som om arkivet lukker ned og ligge stille hen.

Først i 1972, forsøger Kunst og Museumsforeningen ved Ilse Søgaard, at oprette Arkiv igen, men det lykkes ikke.

Aage Boysen, fra Høkkelbjerg ses i 1972-1976 at pløje historien frem, han graver i jorden sammen med sin broder Niels, hvor der bliver fundet arkæologiske ting og Aage skrive historie. Og 1976 finder Aage Boisen arkivet frem fra gemmerne i plejehjemmet Søndervangs kælder,(hvor han også drev arkiv fra) senere på Haderslevvej 25, 1.april 1984 ses det at han flytter sit arkiv hen i lokaler i Christiansfeld Rådhus Nørregade 12,hvor der er en brandsikker boks, til at opbevare tingene i. Han måtte selv køre med fire læs og det tog ham 80 timer at få flyttet.

Da Aage Boysen døde i 1984 bliver Inge Juhl leder, først i 1988 bliver det helt adskilt, så arkivet ikke hører under Biblioteket.

13.november 1985 oprettes der en forening for Lokalhistorisk Forening for Christiansfeld og Omegn til støtte for Christiansfeld Kommune Arkiv

1.januar 1986 bliver Ole Sørensen ansat på arkivet af Christiansfeld Kommune, som lønnet, med 2 timer om ugen. Da har det hvilet og er i en meget dårlig stand, som der kan tage op til fire år at få styr på oplyser Ole Sørensen. Som han skriver får løn for 2 timer, men jeg bruger 60, det samme kan vi sige i dag, sammen lagt med de frivillige som arbejder.

22.januar 1986 er Henrik Fangel fra Rigs /lands arkivet i Åbenrå, på Christiansfeld arkiv, for at vejlede i at registrering og opbevaring

I 1987 bliver Hans Gorrsens billedsamling overrakt arkivet af Birte Gorrsen.

1.november 1989 flytter arkivet til Nørregade 1, og Ole indbyder til åben arkiv, hvor han ikke ønsker vin og blomster til arkivet, men penge beløb til bedre opbevaring. Det fik han.

Erwin Schmidt kommer i mange år på arkivet for at hjælpe med at læse gotiske bogstaver og oversætter, levnedsløb og andre dokumenter med krøllede bogstaver.

I 1990 søger Ole Sørensen Velux fonden om et legat til EDB udstyr, det får han 60.000 kr. som gives ham som personlig legat, men Ole oplyser at den dag han holder, er det arkivets ejendom. Her vil jeg oplyse at Christiansfeld var nr. 5 her i Danmark som fik Arkibas, så han har været med på det sidste skrig indenfor arkiv verden..

Men i efteråret 1994 da budgetterne for 1995 for Christiansfeld kommune vil de spare dele af tilskuddet væk og flytte arkivet hen på Tyrstrup skole det giver mange protester fra nær og fjern og Ole oplyser at så holder han op.  Det gør Ole også, men af en anden årsag, han døde d.17. oktober 1994 Efter at ha´ varetaget Christiansfeld Kommunes arkiv i næsten 10 år.

Dette efterår er der en del skriveri med hvad der skal ske med arkivet, og hvordan, fra Rigs /lands arkivet i Åbenrå fås der hjælp og vejledning, Kim Furdal ser på forholdene. Da det jo var et kommunalt arkiv, alle de kommunal sager bliver sendt til Åbenrå. 2.februar 1995 overtager Christiansfeld Lokalhistoriske forening og Arkiv, og så skal det drive som en forenings arkiv. Det er i den form arkivet stadig drives i dag.

I februar bliver der opslået en stilling som arkiv leder og Jens Lücke bliver ansat fra 23. februar 1995 og i 1997 holder han på grund af sygdom og Anita Skaarup bliver ansat som leder frem til 1998

Anne Lise Gram bliver så leder 1.april 1998.

I den tid bliver der lavet udstillinger af forskellige arte, så som besættelsen, befrielsen, med foredrag og udstillinger, udstillinger på torvet i forbindelse med lørdags marked, jubilæum af 25 og 50 år for foreninger.

I 1996 kommer Niels Peder Wiborg med i foreningen, og i år 2000 udgives den første Lokalhistorisk kalender som Niels Peter Wiborg og Lorenz Asmussen var forfatter til, kalendere udgives stadig hvert år nu med Nels Thorsgaard som hoved ansvarlig for den.

Anne Lise Gram stopper i august 2005 på grund af sygdom.

Med god hjælp fra Birgit Olsen og Bent Vedsted Rønne fra Haderslev Arkiv, bliver Jytte Ludvigsen ansat som arkivleder, da var arkivet jo ikke under Kolding endnu, gik det jo, og med kursus både i Åbenrå og Vejle, fandt jeg ud af hvad jeg skulle med alt det som arkivet får indleveret. Men da det så var ved at være styr på det og havde fået et par gode hjælper, fik arkivet en vandskade, vand fra lejligheden ovenpå var gået gennem loftet og ned i vort arkiv, heldige var vi dog, det var ikke gået ind i vore brand skabe, og de brandhæmmende æsker havde holdt det meste ude. Men hele lejligheden hvor arkivet boede, skulle renoveres, så en stor del af vort arkiv materiale blev kørt eller båret hen til opbevaring i Duetten. Den sommer var der kontor tid henne på biblioteket. 1. oktober var arkivets hjerte tørt igen, som en af journalisten skrev, og arkivet flyttede tilbage, til lyse og venlige lokaler, og med noget nyt EDB udstyr som Nordea fonden og Berdin Olsen fonden have givet bidrag til.

Når man læser i de gamle beretninger fra årets gang i arkivet, drejer det sig næsten altid om pladsmangel, der har været tale om flytning mange gang Tyrstrup Skole, realskolens kælder, nej den kunne ikke bruges, køkkenskolen så da. Men så i 2012 får arkivet et bud om at flytte med hen i Søsterhuset når den var blevet renoveret, det blev der sagt ja til og arkivet var med i hele processen. Godt der var en bestyrelse bag arkivet som kan tage sig af disse ting, for ellers blev der ikke lavet arkiv arbejde samtidig i de 3 år som det stod på.

Men ved årsskiftet 2014/2015 blev arkivet pakket ned i flyttekasser og 1. februar kom nogle stærke mænd fra Vojens Flytteforretning og flyttede alt for os efter et bestemt skema og nummer orden, lavet af Peter Riewe.30.marts blev arkivet så åbnet, i store og lyse lokaler, jeg tro bestemt at vor plads problemer er løst for de mange år, eller i hvert fald i min tid. Jeg håber ikke at arkivet skal flytte de 250 meter arkivalier vi har, engang til.

Og så til sidst vil nogen nok spørge” Hvad laver de på sådan et arkiv” ja hvad laver vi ikke

Vores formål er jo at indsamle, registrer og bevarer arkivalier, billeder, lyd og andre data, at stille det til rådighed for offentligheden efter gældende regler.

Alt få et j. nr. når det kommer ind, så vi kan følge det, så bliver det sorteret i A; B eller U nr. alt efter hvad det er alt papir, protokoller får et A nr. og ligges i syrefri læg og kasser. Alle billeder får et B. nr. og skannes billede ligges i syrefri kuverter, kommer i brandsikre skabe i kælderen og skan med samme nr. gemmes på server.

Vi er 9 med arbejder som en gang om ugen mødes og laver arkiv arbejde, Stor Tak til jer uden jer ville det ikke kunne lade sige gøre at have det arkiv vi har.