2016

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening 

Beretning ved generalforsamling den 9. marts 2016 

Vi har i det forgangne år mistet et bestyrelsesmedlem. Olaf Sørensen døde den 3. oktober 2015. Olaf har været medlem af bestyrelsen siden 2009 og har ligeledes været en del af de frivillige medarbejdere på arkivet. Han var også med til at få vort arkiv flyttet og installeret. Vi kommer til at savne Olaf på arkivet, ikke mindst hans kendskab til byen og dens borger.       Æret være hans minde. 

Et år er gået i de nye lokaler, og vi synes alle, at det er rigtig dejligt at være her og ikke mindst, at være en del af en større sammenhæng. Vore lokaler fungerer godt og nu vi har fået det hele på plads og vi selv har fundet vores pladser, er det en fornøjelse at komme her. Det er også lykkedes os at få den atmosfære fra de gamle lokaler med.  

Vi havde på et tidspunkt lidt problemer med at få plads nok i tegningsarkivet i kælderrummet, men det blev klaret med stor velvillighed fra Brødremenigheden som tilbød os et rum ved siden af tegningsarkivet. Det gjorde at vi fik en naturlig fordeling af arkivalierne. 

Der opstod på et tidspunkt et problem med luftfugtigheden som blev for stor, men det er også løst nu. 

Som I har oplevet ved vore aftenarrangementer, så er vi begyndt at bruge ”vores ” egen indgang i gavlen på øst fløjen ved arkivet. Det var især for at undgå at hele søsterhuset stod åbent. Det har fungeret fornuftigt, selvom trappen ikke er den bedste at bestige. Vi har snakket om at den gavl dør også vil være åben i den normale åbningstid ligesom de frivillige benytter den om onsdagen. Så lige så stille får vi det til at fungere.  

Frivilligkorpset er nu oppe på 7 personer plus arkivlederen, og så mænger jeg mig også. Det er utroligt flot og der bliver virkelig arbejdet med at arkivere, opmåle tegninger og skanne billeder mm.  

Jeg synes vi har fået lavet en fin arbejdsfordeling på den måde, at jeg som regel tager mig af en del af de møder som vi indkaldes til og Jytte deltager som hendes tid tillader det.  

Den nye kalender er også ved at blive skrevet. Den kommer i år til at handle om de brandværn som har været i området og markante brande igennem tiden. 

Som jeg nævnte sidste år, fik vi en del materiale fra Danske Bank, og som har krævet en del tid med at få sorteret og sat på plads. Vi har også på andre punkter fået indleveret meget materiale og har haft et stigende antal besøgende, i forbindelse med at vi er blevet mere synlig i hverdagen. Ifølge Jyttes opgørelser så er der indkommet 63 journaler/sager lige fra enkelte billeder til kasser. 

Lidt statistik fra Arkibas så er der registreret 76 A fonde så der i alt nu er 2365. der er registret 1043 billeder så der i alt er 12581 lagt op, men der er kun de 5277 der må ses på Arkiv dk. 

På vores hjemmeside har der siden oprettelsen i 2011 været 127831 klik og på Facebook siden lidt mere. Jytte nævner at Lars Hertels foredrag er nået ud til 893. 

ARKIV dk bliver set af rigtig mange, der har været mange besøgende og har rundet 1 mill. Det har også smittet af på henvendelser til arkivet fra folk som gerne vil have tilsendt billedet elektronisk eller som kopi. Det har medfødt en snak om hvad der skal betales for disse ydelser. Der er igennem LASS ved at blive lavet en fælles holdning og prisforslag. 

Der har i et par år været ført forhandling med CopyDan som sørger for at indkræve penge til de fotografer som har ophavsretten til billederne. Det er endelig kommet et resultat, som får indflydelse på vores økonomi. Vi skal betale 12 ører pr. billede som vi ligger på Arkiv dk, det vil i kunne se på budgettet som fremligges senere.  

Af andre arrangementer sidste år kan det bl.a. nævnes 3 besøg på Kongebrocenteret, hvor Jytte har sammensat en række billeder fra byen og omegn, som vi får en god snak om og det sker da også at Jytte får nye oplysninger med hjem. Det er nogle gode besøg som vi håber er til glæde for de ældre det er i hvert fald for os.  

Vi har også haft besøg af 5. klasserne fra Christiansfeld skole som havde en del spørgsmål om byen mm. Vi var inviteret til deres fremvisning af projektet på skolen.  

Den 13. januar havde også den fornøjelse af, at være en del af et projekt med Sjølund/Hejls skole, som var på besøg i byen med hele skolen, og nogen så os måske stå forskellige steder i byen og fortælle.   

Det er noget som der vil blive mere af, og som er med til at gøre arkivet mere kendt og levende. Vi har også haft besøg af arkivet fra Rødding som skulle over, for at se byen og vores arkiv. 

Den 12. september var vi en del af håndværkets dag, som i år blev gennemført her i Søsterhuset og i gården, perfekte rammer.  

Den 28. oktober var det udgivelse af kalender 2016, som omhandler mejerier og mejeri relaterede historier. En kalender som også i år er lavet af Kaj Skaaning og Jytte Ludvigsen.  

En rigtig god aften. Bente Schultz Petersen fik overrakt et eksemplar og honorerede med, at fortælle om selvforsyningen på Tyrstrup gård i gamle dage. Arla havde sponsereret en del mejeriprodukter til aftenen som var godt besøgt.   

Den 19. januar havde vi besøg af læge Lars Hertel, som levende fortalte om det at være læge i en lille by og ikke mindst hans opvækst. Et rigtigt godt fremmøde (ca 100) som sprængte vore rammer lidt.  

Her til sidst skal der lyde en tak til vore samarbejdspartnere i arkivsamvirket, stadsarkivet i Kolding LASS som er Lokalhistoriske Arkiver og samlinger i Sønderjylland. Også en tak for til samarbejdspartnerne her på Søstrehuset og til Brødremenigheden.  Tak til pressen, som bliver fodret af vores lokale pressemedarbejder Kaj Skaaning. 

Også en stor tak til annonce sponsorerne som gør at udgifterne holdes nede. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen, suppleanter og ikke mindst de frivillige for et godt samarbejde. En særlig tak skal lyde til Jytte Ludvigsen som leder af arkivet, du gør et kæmpe arbejde for arkivet. Uden dig og de frivillige ville vi ikke have et arkiv af den kaliber som vi kan bryste os med her i Christiansfeld.