Lokalhistoriens dag

 

Lokalhistorisk gåtur i Tyrstrup og Christiansfeld.

Turen udgår fra Christiansfeld Skole. Den er tilrettelagt af Lokalhistorisk Arkiv i Christiansfeld og tager en times tid til fods.

  1. 1. Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej

Skolen er den oprindelige Tyrstrup Skole, senere Tyrstrup Centralskole. I 2005 blev den sammenlagt med Christiansfeld Skole og begge skoler fik dette navn. Alle elever går idag på den ny renoverede skole.

Gå til højre ned ad Gl. Kongevej

  1. 2. Gl. Kongevej 11, Christina Frederica Stiftelse

Opkaldt efter Kammerherreinde Christina Frederica von Holstein som levede på Favervraagård 1741-1812  Stiftelsen blev oprette til forplejningsanstalt til fattige i  Tyrstrup Sogn, og var hertugdømmernes første alderdomshjem.

Gå videre ned forbi spejderhytten og ud til Haderslevvej.

  1. 3. Haderslevvej 25

 

Haderslevvej 25 bliver bygget i 1937 , tømrermester var Harald Knudsen som, skole af tysksproget familier frem til 1944.Efter krigen boede her flygtninge, frem til 1947. Efter krigen blev den folkeskole for Tyrstrup Sogn frem til 1956, hvor den nuværende skole på Gl. Kongevej blev taget i brug Ejendomen var i en del år skattekontor for Christiansfeld Kommune. Huset bliver i dag brugt som menighedshus for Indre Mission.

Gå op ad Haderslevvej til Tyrstrup kirke

4. Tyrstrup Kirke

Kirken blev bygget i 1862 og indviet 03.12. 1863. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup og kaldes også Genforeningskirken, fordi Kong Christian X og dronning Alexandrine deltog i en takkegudstjeneste her den 10.juli 1920 efter at kongen var redet på den hvide hest over grænsen fra kongeriget og ind i det genvundne Sønderjylland. Denne begivenhed mindes ved en gudtjeneste her hvert år den 10. juli.   På mindestenen uden for kirken står de 57 navne på faldne i krigen 1914-1918 fra Tyrstrup sogn. Kirken blev renoveret 2014.

  1. 5. Haderslevvej 3

Her er præstegården som blev bygget i 1953. Før den tid lå præstegården på Gl. Præstegårdsvej 11 undervejs til Christinero. I dag bor Annette Viuf Christensen i Præsteboligen.

6. Kongensgade 6

Garveriet blev startet i Brødrehuset, men blev flyttet i 1776, formentlig fordi garvning gav lugtgener. I 1810 ved man, at der blev forarbejdet oksehuder, kohuder og kalvehuder, der blev solgt til København og Hamborg. I 1856 blev en ny facadebygning med beboelse ud mod hovedvejen (Kongensgade) opført. Garveriet ophørte i 1912. I 1914 startede isenkræmmer Rudolf Gemuseus i forretningen, i 1921 købte Hans Dall bygningerne og hans søn Harald og sønnesøn Preben havde forretning indtil 1993. Herefter blev bygningen renoveret, og der blev indrettet boliger i Garvergården.

  1. 7. Jernbanegade 1

De 3. marts 1899 blev” Æ Kleinbane” mellem Haderslev og Christiansfeld indviet. Der var 6 daglige afgange, hvor det sidste tog mod Haderslev afgik kl. 21.00, men det tog også ca. 2 timer at nå Haderslev.  Banen lukkede den 25. juni 1932. Siden blev bygningen blevet brugt til restaurant frem til 1947, derefter som posthus frem til 2004, hvor posteekspeditionen blev flyttet til Super Best. Postsortering sker nu i Haderslev. I bygningen findes i dag Tyrstrup Herreds Tiende, og avisen Udfordring, samt en Cafe.

Christiansfeld gamle banegård som posthus.

Overfor ses Theodor Hansens sti,  som markerer, hvor jernbanen gik. Theodor Hansen var områdets lokalhistoriker i 1930erne og 1940erne. Han sørgede for at der blev sat et minde for jernbanen og flere mindesten i området.

  1. 8. Superbest, tidligere Frej

Før der blev bygget supermarked, lå her Forsamlingsgården Frej, som blev opført 1899. Frej er det sønderjyske dialektord for fred. De tre bygninger : først lå Frej næste hus  I og det tredje hus Nord. fred i Nord. Her blev afstemningsfesten den 10. februar 1920 holdt. Her blev der holdt fødselsdage, spillet komedie, bankospil og drevet kro frem til 1986, hvor bygningen blev revet ned, her blev bygget Supermarked. Der er opsat en mindesmærke for Frej, på bygningen mod nord.

Grænsen mellem Tyrstrup og Christiansfeld

Hvis turen ønskes længere, kan man når man komme ud på Haderslevvej ved den røde skole, gå til venstre ned til stien ved Kongebroen og gå langs Taps Å forbi Kongebrocentret op forbi Gildesager, Bankesvej  Vestevang og ind ad Præstegaardsvej. Her følger man så grænsen mellem Christiansfeld til venstre og Tyrstrup sogn til højre.