Christiansfeld Lokalhistoriske Forening.


Beretning ved generalforsamling den 5. marts 2020.

Der er nok ikke nogen der ikke er klar over at vi skriver 2020, 100 året for Sønderjyllands genforening. En begivenhed der naturligvis skal fejres og mindes.

Jeg berørte det også lidt sidste år. Vores forening og dermed arkivet, er i gang med et stort projekt sammen med Hejls,Vejstrup og Vamdrup lokalhistoriske arkiver. Det har faktisk stået på siden 2018, hvor vi startede, og på det tidspunkt syntes vi, at det var i rigtig god tid. Mange møder senere har vi opdaget, at det aldeles ikke var for tidligt.

Nels Thorsgaard og jeg har deltaget i møderne, hvor diverse opgaver blev fordelt. Herfra er det i stor udstrækning Nels, som med hjælp af nogle af de frivillige, har været på arbejde. Der skulle findes tekster til en cykelfolder, bilfolder og informations tavler.

Vi har som i de andre arkiver, lavet en cykelrute. Vores har naturligtvis start i Christiansfeld. Den kører derefter forbi forskellige grænsepunkter og historiske steder via Tingskovhede, den gamle grænseovergang i Høkkelbjerg, Frørup og Stepping og retur ad andre veje til udgangspunktet en tur på ca 28 km. Det er blevet en flot folder, som i disse timer er ved at blive færdig til trykning. Folderen bliver også udgivet på Tysk.

Samtidig bliver der også lavet en ret stor folder til en bilrute, som krydser den gamle grænse på flere punket. Med den i bilen kan man køre fra Hejls til Vester Vedsted på kryds af grænsen, og få små historier om de forskellige punkter.

For at understøtte de to foldere, er der blevet lavet informationstavler, som er blevet sat op ved en del af de steder som omtales i folderne.

Det hele munder ud i et stort anlagt event søndag den 17. maj fra 10.00 til 16.00. Det sker i hvert arkivområde, som her i Kolding kommune er Hejls, Christiansfeld og Vamdrup.

Det er lykkedes, at få nogle arkiver i Vejen kommune med omdrejning om Skodborg arkiv, med i projektet. Det betyder, at man stort set kan komme hele vejen fra øst til vest på den tur.

Denne dag bliver der indsat busser med udgangspunkt i Hejls, som vender i Vamdrup, og busser fra Vamdrup som vender i Skodborg. Disse busser er med guider. Det kommer til at koste 100,00 kr for vokse og lidt mindre for børn. Der vil komme opslag og annoncer om tilmelding til turen.

Vi har været så heldige, at vi har fået støtte fra Kolding og Vejen kommuner, Region Syddanmark, Lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland (LASS) og Hans og Ingrid Jensens Fond.

Vores eget Event projekt lokalt den 17. maj, er under forberedelse. Her er vores frivillige, bestyrelsen og Stepping kirke en del af. Nels og August er ansvarlig for arrangementet. Som det ser ud nu, bliver der sat et par telte op på Prætorius Torv og ved parkeringspladsen ved Grænsemuseet. Dagen starter i Christiansfeld med en officiel åbning af dagen og derefter sendes de forhåbentlige mange cylister afsted rundt på ruten. Vi har fået Honningkagehuset til at bage nogle små honningkager som, så længe det rækker, deles ud på torvet, i Høkkelbjerg og i Stepping. Der vil ske lidt forskellingt dagen igennem.

Jeg nævnte også Stepping Kirke. De har påtaget sig at stå for arrangementet i den ende af turen. Her kan man også starte på cykelturen og tage den herfra. De driftige mennesker her, har en del andre planer i ærmet til den dag.

Der serveres kaffe og vand på de tre poster.

Til det lokale har vi også søgt lidt sponserater, som vi ikke helt har overblik over endnu.

Det hele bliver anonceret mere detaljeret, men jeg vil  bede jer om at reservere den 17. maj mellem 10.00 – 16.00.

Nu skulle man tro, at der ikke har været plads til andet at bekæftige sig med i 2019. Men det har det.

Vi har også udgivet en historisk kalender 2020, som omhandler genforeningen. Her er det lykkedes Nels, at få 12 forskellige historier med.

Den blev traditionen tro, udgivet på Håndværksdagen den 1. september, Vi havde i år valgt, at flytte ud sammen med alle de andre i Søstrehusets gård. Det var en god beslutning, vi kom i kontakt med menge flere og det resulterede også i flere medlemmer. Det er vi meget taknemlige for, da det er det der danner grundlag for vores forening.

Vi har gennemgået vores medlemskartotek. Det har desværre vist, at vi har haft lidt tilbagegang i medlemstallet, da der ikke er kommet så mange nye medlemmer til, som der er afgået,  det håber vi naturligvis kan rettes.

Enkeltmedlemmer 47 mod 56, hustandsmedlemmer 49 mod 51 og uændret 13 firmamedlemmer. Hvis vi regner hustandsmedlemmer for 2 giver det i alt

158 medlemmer (171)

Kalender 2021, er også under forberedelse. Den vil komme til at bestå af 12 forskellige fortællinger om, hvordan det var, at være barn og ung i Christiansfeld og omegn. Det er lykkesdes at få 12 forskellige til at skrive deres egen lille historie. Vi tror, det kan blive en kalender, som også de yngre kunne finde interesse i at læse, mange kan måske finde sig selv i nogle af de fortællinger.

Arkivet og foreningen har også været aktiv på andre fronter. I april var Jytte og jeg i Taps, hvor Jytte havde lavet en billedserie fra og om Taps, en god og hyggelig eftermiddag. Taps borgerne ville gerne komme på besøg hos os, for at se hvad vi kunne tilbyde, så den 13. november kom der en pæn flok. De så gamle billeder, og vi fik sat en del navne på billeder, så det var en givtig eftermiddag.

Den 14. maj havde vi besøg fra arkivet i Varde. De var meget interesseret i vores arkiv og havde en god dag i Christiansfeld.

Nogle af de frivillige har deltaget i et kursus i Historisk atlas, et medie hvor en del af de fortællinger fra folderne kommer til at ligge.

I kulturarvsmåneden var vi så heldig, at have Svend Erik Ravn til at fortælle om Sønderjysk Humor, et par hyggelige timer, hvor ca. 70 deltog.

Der bliver lavet gade registrering, fotograferer før og efter træfældninger på kirkegårds allen, skolenedrivning, og bygning af de nye boliger, samt fotografere gravsten.

Jeg synes da også, at vi vil prale med, at vi fandt navnet til det nye boligområde. Det kom til at hedde ”Sønderhave”. Navnet fandt vi på gamle kort over området.

Til sidst lidt tal.

Der er indkommet 47 sager, store som små som er registreret 37 A fonde, 1425 billeder. Der er nu herfra 16.922 billeder på Arkibas, hvoraf de ca. 8.800 kan ses på arkiv.dk. Grunden til at alle ikke kan ses er som oftest en klausul.

Vi får mange henvendelser fra folk, som har været på Arkiv.dk og som har nogle rettelser, og for at få yderligere oplysninger, og det er vi rigtig galde for. Vi kan jo kun ligge de oplysninger ud, som vi har fået.

Der er fyldt op af frivillige hjælpere 9 i alt. I januar bød vi velkommen til Jens Peter Jensen. Velkommen til dig.

Som jeg siger hvert år, og det er stadig lige så rigtig, så kan det hele ikke lade sig gøre uden jer og jeres indsats. Det er en fornøjelse, at komme her hver onsdag, og mærke den hygge og glade stemning, tak for det.

Til slut vil jeg takke Bestyrelsen for jeres indsat. En tak til vore annonce sponsorer, samt samarbejdspartnere, Brødremenigheden, Christiansfeld Centeret og de forretninger og kroer, som hjælper med at få solgt kalenderne.

Ikke mindst en stor tak til dig Jytte som gør en kæmpe indsats for arkivet, og som sørger for, at de frivillige har noget at lave, samt en flot ledelse af arkivet.C


Formand:
Leif Jacobsen
Kasserer:
Jens Christian Ravn
Sekretær:
Erik Schultz
Menig:
Gerhard Hansen
Nis Refshauge
Nels Thorsgaard
Jytte Ludvigsen
1. suppl.:
Ejner Schmidt
2. suppl.:
Ralf Jensen
Bilagskontrollanter:
Henning Jørgensen
Bente Madsen


B