2024

Generalforsamling

Mandag den 11.  marts 2024 kl. 19.00

I Seniorhuset Skolegade 10

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

Efter generalforsamlingen foredrag af Else Marie Hjort

Christinero

Der opkræves kr. 50,00 for kaffe og kage

Alle er velkommen

Bestyrelsen