Lokalhistoriens dag.

Lokalhistorisk gåtur i Christiansfeld.

Turen udgår fra Christiansfeld Skole. Den er tilrettelagt af Lokalhistorisk Arkiv i Christiansfeld og tager en times tid til fods.

Om Christiansfeld

Den 13.august 1772 underskrev Christian VII aftalen om opførelse af Brødremenighedsbyen Christiansfeld, som blev opkaldt efter ham. Aftalen indeholdt religionsfritagelse, toldfrihed for byen, egen domstol og penge til at opføre byen. Jorden var blevet købt fra Tyrstrupgård. Byggeriet begyndte, og de store korhuse i Lindegade og Nørregade blev hurtigt opført.

Start fra brønden på Kirkepladsen. Brønden findes i flere kopier i byen, bl.a. ved rundkørslen ved indgangen til byen, i Søsterhusets gård og i gården bag  Brødrehuset .

1. Kirken og Drengeskolen

Brødremenighedens drengeskole, som blev grundlagt i 1788, er sammenbygget med kirken. Kirken blev indviet den 13. august 1777 og blev udbygget ca. 20 år senere. På kirkens gulv er der sand, og her er kun levende lys.

I 1920 blev drengeskolen Privat Realskole. I 1970 ved kommunesammenlægningen blev den kommuneskole. I 2013  blev den sammenlagt med Tyrstrup skole og flyttet til Gl. Kongevej.

I dag som Christiansfeld Skole.

Drengeskolen i Lindegade.

2. Byens første hus, Lindegade 17

Modsat indgangen til kirken ligger en række huse. Yderst mod Lindegade, Lindegade nr. 17 ligger byens første hus, opført 1. april 1773. Huset blev brugt til drengeskole indtil 1787, hvor drengeskolen ved kirken blev taget i brug. Huset blev også anvendt til kirkesal, indtil kirken blev færdig. Midt for kirken ligger huset, som i dag er toiletbygning. Det har tidligere været sprøjtehus (brandstadion) for Christiansfeld Frivillige Brandværn. Det har også været kommunens husvildebolig. Maleren Jeppe Madsen Ohlsen har bl.a. boet her. Det har også været brugt som vægterbolig og arrest. Bemærk lampen udenfor.

Gå hen ad Lindegade

3. Lindegade 21

Christiansfeld Apotek  blev oprettet 2.maj 1786 i Brødrehuset, flyttede derefter hen i hotellet og fik i 1805 Apotekerbevilling og egen bygning her i Lindegade 21. Frem til 1937 var det privat ejet under Brødremenigheden, men herefter blev det statslig som alle landets apoteker. Christiansfeld Apotek blev i 2010 flyttet til Lindegade 35.Idag er der indrettet Cafe i bygningen.

Gå hen til Kongensgade

4. Hjørnet af Lindegade og Kongensgade

Handelshuset Spielweg & Co blev opført i 1778, og den første bestyrer blev Carl Spielweg. I hans tid skete der en stor udvikling, bl.a. blev der bygget en tobaksfabrik blev bygget med produktionen af cigarer, tobak og skråtobak blev afhændet i 1888. Handelshusets har været udlejet til manufaktur, kolonial, og blomsterforretning. Huset er nu restaureret og ombygget til ejerlejligheder samt en forretning med garn og kunsthåndværk.

På modsatte side ligger Brødremenighedens Hotel. Den ældste del af huset blev opført i oktober 1773. Bygningen er senere blevet udvidet flere gange. I 1938 blev 3 fag blev taget af den vestlige del for at give plads til trafikken på Kongensgade. En meget omfattende restaurering af hotellet fandt sted i 2005.

Bag ved hotellet ligger Prætoriustorvet, som blev opkaldt efter byens grundlægger Lorentz Prætorius. Brødremenighedens Hotel har gennem årene haft fornemt besøg, som det fremgår af mindetavlen på hjørnet. Der har b.la. været en russisk general i 1814, i 1848 kong Frederik VII, og under krigen 1864 blev våbenhvilen mellem Danmark og Preussen-Østrig underskrevet her. Dronning Margrethe 2. besøgte hotellet i 1973 i forbindelse med Christiansfelds 200 år jubilæum.

På modsat hjørne ligger Det gamle Honningkagebageri. Her startede Emil Achtnich i 1783 honningkagebageriet. Der bages stadig her honningkager efter de gamle opskrifter.

Overfor på hjørnet ligger Ispaleten. Huset blev bygget til de ugifte mænd i 1774, og dengang var her også værksteder og fabrikker. I gården findes en brønd, der er en kopi af den på kirkepladsen, men her har med egetræspumpe. Også på dette hjørne blev der bagt honningkager frem til 1986, hvor huset brændte. Dette bageri blev flyttet til industrikvarteret, og her bages der også stadig honningkager.

Gå videre ad Lindegade til nr. 44.

5. Lindegade 44

I 1777  kom Abraham Goll til Christiansfeld fra Herrnhut, hvor han havde lært ovnsætning og pottemageri. Huset Lindegade 44 blev bygget i 1781 og her blev der indrettet kakkelovnsfabrik og pottemageri, som fremstillede kakkelovne til byen og hele landet. I 1930 begyndte Karl Waldemar Schmidt som ovnsætter, og i 1960 overtog han virksomheden, som i dag drives af Hans Dines Schmidt som er 3 generation Schmidt. Hans Dines Schmidt  har taget sin uddannelse i Prag, Letovive og i Sydböhmen.

 

6. Tidl. brandstation, Kirkegårds Álle 4

Scocska Living

Bygningen er opført i 1907 som brandstation for Brødremenighedens Brandværn og deres museum. Dengang var der 2 brandværn, et i Tyrstrup og et i Christiansfeld. I dag er her Scocska Living, udstilling af tæpper, gulve og brugskunst. Der er åben hver dag.

7. Brødremenighedens kirkegård – Gudsageren

Indgangen til Gudsageren

Kirkegården blev anlagt i 1773, og den første begravelse fandt sted 1.april 1774. Alle brødre bliver begravet til venstre og søstrene til højre. Alle grave er ens – et symbol på, at i døden er alle lige. På indgangsportalen står der” Det sås i forkrænkelighed”. Alle gravsteder bevares. Der er ca. 2000. På kirkegården er også en minde sten fra 1. verdenskrig 1914-1918 og en mindesten for slaget ved Kolding 23. april 1849, hvorfra de sårede blev bragt til Christiansfeld. Begivenheden markeres hvert år i Christiansfeld.

8. Genforeningspladsen, Kongensgade

Pladsen er et minde om Genforeningen 15. juni 1920. Stenen blev sat i 1933 med indskriften ”Her har stormen, her har flammen samlet dem som høres sammen”. På pladsen er plantet 3 egetræer: På kong Christian 10.s 70 års fødselsdag den 27.september 1940, på Kong Frederik IXs 70 års dag den 11. marts 1964 og dronning Margrethe 2.s 60 års dag den 16. april 2000.

I 2018 blev der opsat en skulptur lavet af bysbarnet Eske Kath.

9. Kongensgade 21

Bygningen blev opført i 1937  som kontor for Tyrstrup Herreds Elforsyning. Elektriciteten kom til egnen omkring år 1900, men først i 1922-1923 kom det elektrisk lys i Christiansfeld og omegn. Indtil dahavde man brugt gas i gadebelysningen. En kopi af en gaslampe hænger ud for Nørregade 12. Tyrstrup Herreds Elforsyning indgik i 1969 i el-sammenslutningen Energi Danmark ESS.

10. Nørregade 12,

Bygningen blev bygget 1774 som pigeskole og var det til 1891. Pigerne kom fra de bedre samfundslag og fra hele Europa og fik her en god boglig uddannelse. Blandt eleverne på skolen var Riborg Voigt fra Fåborg, som H.C. Andersen forelskede sig i og som han skrev digtet ”To brune øjne” og den norske forfatterinde Camilla Collet, f. Wergeland. På muren sidder en mindetavle om, at de to piger har gået på skolen.

Bygningen har været brugt til rådhus for Christiansfeld flække, som byen blev kaldt før 1970 og til rådhus for den nye Christiansfeld kommune frem til 1983. Bygningen er købt af Aller Auqa og er under renovering.

11. Søsterhuset, Nørregade 14

I Søsterhuset boede de ugifte søstre. Her udførte de også deres arbejde med at spinde, væve og sy. Øverst er der en korsal, der om vinteren brugtes som kirkesal og foredragssal. I gården er der en kopi af brønden ved kirken, renoveret i 1997. I en lang periode har huset været rammen om forskellige missionsaktiviter, men det er nu meningen, at huset skal indrettes til kulturhus for bl.a. Christiansfeldcentret, Brødremenighedens museum og arkiv og Lokalhistorisk arkiv, som blev taget i brug 2015.

12. Enkehuset, Nørregade 16

Huset er bygget i 1780 til enker og enlige. I dag er den indrettet til lejligheder. Kunstforeningens udstilling af Jeppe Madsen Ohlsens billeder, er flyttet til Søsterhuset, sammen med Christina Friederica stuen.

Enkehuset

Turen er udarbejdet af Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.