Beretning 2018
2017 blev som de senere år, et år med travlhed og deltagelse i mange arrangementer. Også et år, hvor vi endelig har fået sat mail adresser på hovedparten af vore medlemmer. Det har været lidt af et detektivarbejde, og har taget en del tid. Nogle af vore medlemmer har ikke mail, så de bliver kontaktet en gang om året pr brev, når der er tid til kontingent betaling.
De medlemmer som vi nu har fået mailadresser på, vil opleve at få en hilsen en gang imellem, når vi har noget, som vi gerne vil fortælle om, og ikke mindst så har vi sendt årets kontingent opkrævninger ud pr mail. Det betyder, at vores udgifter til porto er blevet noget mindre, og jeg fornemmer, at i har taget godt imod dette tiltag.
Grunden til, at jeg tog mig sammen til at få det gennemført, var faktisk et spørgsmål fra et medlem ved sidste generalforsamling. Der blev ganske enkelt spurgt om, hvad vi egentlig får for vores kontingent. Det rørte måske lidt ved en dårlig samvittighed, og jeg svarede, at jeres kontingent er meget vigtig for foreningens økonomi, og arkivet som helhed, da vi naturligvis mener, at det er et vigtigt arbejde der bliver udført for os alle og ikke mindst for vores efterkommere.
Men det satte noget i gang. Jeg har igennem en del år gået med tanken om, at få medlemskartoteket udvidet med mailadresser, og så var det sidste års spørgsmål der satte skub i det, jeg ville ikke komme i år, og ikke havde fået det udført. Så tusind tak for spørgsmålet.
Der er naturligvis også sket meget andet. Vi har haft besøg af skoleelever bl.a. fra Vamdrup.
Arkiverne i Tranberg ved Århus og fra Als og Sundeved har aflagt os et besøg i forbindelse med et besøg i byen.
Vi har lagt lokaler til et kursus i brug af elektroniske medie af forskellig art for LASS, som er foreningen af lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland.
Vi har også haft en af vore frivillige på kursus i gotisk skrift, som en del af de gamle dokumenter er skrevet med. Det varer nok heller ikke længe, inden vi skal på kursus i at læse skråskrift. Der har også været medarbejder til møde om Arkibas og arkibas.dk. Arkibas er det medie vi arkiver i, og arkibas.dk er den hjemmeside som man kan gå ind på, for bl.a.  at se gamle billeder. En hjemmeside som er blevet en af de meste besøgte herhjemme.
Hvis vi ser på vores egen hjemmeside, så har vi siden blev startet i 2011 haft 220.917 klik, ganske imponerende.
Iflg. Arkivlederen har vi haft 60 indleveringer, som spænder lige fra et enkelt ark til flyttekasser.  Der er i år registreret 64 A fonde, 929 billeder, så der nu er 17.772 på Arkibas.DK, men på grund af div klausuler er det kun de 7823 der kan ses.
Der er registreret 285 tegninger og 146 registreringer under bøger, kort og aviser.
Vi har haft ca 104 besøgende i åbningstiden. På håndværksdagen havde vi ca 100 besøgende.
Den 1. november, havde vi besøg af Otto Skak, som er direktør på Slotsøbadet. Han fortalte om sit spændende liv.
Det var det første møde vi havde her på hotellet igen, efter vi i en periode havde holdt vore møder i Søstrehuset. Vi fornemmede, at nogle syntes, det er lidt besværligt at komme op i mødelokalerne, så nu ser vi, hvordan det bliver modtaget, at vi er vendt tilbage hertil.
Et andet vigtig tiltag på arkivet er en registrering af alle husene i Christiansfeld og omegn. Det er lige fra, hvornår husene er bygget, af hvem og hvem har boet i dem igennem tiden. Hvis nogen af jer ligger inden med billeder og oplysninger, må i meget gerne kontakte arkivet. I den forbindelse vil i også en gang imellem kunne se Peter Riewe og Jytte cykle rundt med et kamera over skulderen.
Jeg skal også hilsen fra dem, og spørge om i ikke har gamle telefonbøger liggende, da de er godt redskab til, at finde tidligere beboer.
Der er naturligvis også i år udgivet en historisk kalender. Det foregik på arkivet i forbindelse med håndværksdagen.  Titlen i år er ”12 gårde”. Et flot stykke arbejde som Nels Thorsgaard er hovedansvarlig for. Sammen med gårdenes ejer har Nels fået gårdens historie skrevet ned, så den er bevaret for eftertiden. Hvis i har bemærket, så har forsiden fået et nyt udseende, så den forhåbentlig er lidt mere iøjnefaldende.
Han er såmænd i gang med den næste, som på en måde bliver en fortsættelse af den fra i år.
I forbindelsen med, at Koldinghus har 750 års jubilæum i år, har vi sammen med en del arkiver i arkivsamvirket i Kolding, lavet en flot udstilling på 28 plancher, om den betydning koldinghus har haft for området, under titlen ”Borg, By og Land”.  Nels har også her haft tid til at finde materiale til de tre plancher, som i kan se her, plus en 3D skannet model af den brandsprøjte, som hjalp ved den store brand på Koldinghus i 1808.
Der er også leveret billedmateriale til FREJ bogen, og Niels Peter Wiborgs bog om de russiske krigsfanger.
Vi har i dagligdagen et fint samarbejde med Christiansfeld Centeret og de andre brugere i det fantastiske Søstrehus.
Der er også et fint samarbejde med kirkegården, forstået på den måde at når gravsteder skal slettes, bliver arkivet kontaktet, og vi undersøger om der måske er grundlag for, at gravstedet eller stenen skal bevares for eftertiden. Det er naturligvis i sidste ende kirken og de efterladte der beslutter, hvad der skal ske.
Arkivet er begunstiget af, at der hver onsdag er 7 frivillige der kommer. De arkivere, scanner, klipper og skriver. De laver, et uvurderligt stykke arbejde, under Jyttes dygtige ledelse, en stor tak til jer alle. Som ny frivillig er August Juhler fra Stepping startet pr januar i år. Velkommen til dig
Ud over alt det nævnte, deltager vi en del møder i arkiv regi, i LASS (lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland), fællesmøder på Stads arkivet i Kolding sammen med kommunes andre kulturinstitutioner, møder i arkivsamvirket i Kolding Kommune. Her blev jeg valgt som formand ved det nyligt afholdt årsmøde.
Til slut vil jeg gerne takke alle vore samarbejdspartner, annoncesponsorer, frivillige medarbejdere og ikke mindst bestyrelsen for et godt samarbejde.
Til slut skal der lyde en speciel tak til vores arkiv leder Jytte Ludvigsen, for dit utrættelige arbejde, for at få arkivet til at fungere så godt som det gør, og at du altid er parat til at hjælpe de personer som kommer med mange forskellige opgaver.
Beretningen blev godkendt.