Generalforsamling 2017

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening

.

 

 

Beretning.

Også det forgangne år har været et travlt år. Vi får indleveret rigtig meget, og det er i stigende mængder. Vi mener, at det nok skyldes, at flere er blevet opmærksom på vores eksistens, og ikke mindst betydningen af, at det historiske materiale bliver gemt for eftertiden.

Jeg vil som sædvanlig opfordre til, at man ved div. oprydninger, og især ved flytninger, samler fra til arkivet i stedet for bare at smide væk. Det med at smide væk skal vi nok tage os af, når vi har taget det mest vigtige fra, så kan vi destruere det tilbageværende, eller man kan få resten tilbage.

Vi har også mulighed for at scanne billeder og dokumenter, hvis man gerne vil beholde materialet i familien.

Man skal heller ikke være bange for, at materialet blot bliver offentliggjort eller udleveret til andre. Man kan bede om, at få sat en klausul på, så det først må offentliggøres om et bestemt antal år, og i enkelte tilfælde aldrig, hvis det indeholder belastende materiale.

Der er seks frivillige plus Jytte, som trofast møder hver onsdag, enkelte kommer såmænd også andre dage, for at registrere, scanner og sætte på plads.

Efter Kaj Skaaning rejste til København, er det Nels Thorsgaard og Jytte der tager sig af arbejdet, med at samle materiale og få det skrevet sammen, til vores årlige historiske kalender, som heldigvis har stor interesse, og er for mange blevet et samle objekt, hvilket glæder os meget. Det er et stort arbejde som Nels og Jytte ligger i det, og det skal i have stor tak for.

Kalender 2018 kommer til at omhandle slægtsgårde i vores område. Der er jo flere end 12 som der er plads til i en kalender, så vi må se, om vi laver en fortsættelse men det tages op i bestyrelsen. Det kan måske være, at det er i sidste øjeblik, når vi tænker på, hvor mange gamle stolte gårde der ikke har overlevet nutiden, og mange er opkøbt af store enheder.

Peter Riewe har stort set sluttet registreringen af alle de tegninger som vi har fået fra Jens Kr. Andreasen og Jan Runge, og Bygmester Andersen, blot for at nævne nogle af arkitekterne. De er møjsomligt målt op sat i register, og placeret i vores tegningsarkiv i kælderen, (i daglig tale kaldt Peters Arkiv) så de til hver en tid, kan findes frem igen, hvis nogen måtte ønske det. Det beløber sig faktisk til 8371 tegninger fordelt på 1471 registreringsnumre. Dertil kommer div. byggereferater og korrespondancer. Også her et kæmpe arbejde der er udført. En stor tak til Peter.

Der er i 2016 indkommet 59 journal / sager, som er lige fra 1 ark til flyttekasser.

Der er registreret 162 A fonde, så der i alt findes 2521 på hylderne.

Der er registreret 1089 billeder, så der i alt er lagt 13823 op på arkibas, men kun de 6821 må ses på Arkiv.dk

Vores hjemmeside har tæt ved 29000 klik, ligeledes er der stor interesse på face book, når Jytte ligger noget ud her. Det sker af og til, at vi får henvendelser om man lige kan få tilsendt billedet. Her er vi nødt til at opkræve et lille beløb for at håndtere det, og beder derfor folk indbetale det på vores konto inden billedet sendes, men så har det åbenbart ikke altid så stor interesse, for der kommer ikke mange penge på kontoen.

Sidste år, blev der spurgt til størrelsen af billeder på Arkiv.dk. Det er vi i gang med at rette op på, men der er lang vej. Vi er startet ved nr. 1 og skal nå 13823, så vi beder om tålmodighed.

Angående de billeder som ofte ses på face book, og som stammer fra Arkiv .dk, vil vi opfordre til, at man bruger billedet med den tekst som arkivet har tilføjet, og her vil jeg blot sige, at den tekst er den, vi en gang har fået oplyst om billedet. Der kan være fejl i det, men så send os en mail, så retter vi det naturligvis.

Det skal også nævnes, at vi som arkiv er omfattet af ophavsretten til fotoerne, og at vi betaler CopyDan afgift af billeder, så de må ikke blot bruges på må og få, og til hvad som helst. Dette skal ikke misforstås, men blot at billederne bruges med respekt for gældende love og rettigheder.

Vi har siden sidste generalforsamling haft nogle arrangementer.

Vi har 2 gange været på Kongebrocenteret for at vise billeder, og det er altid rigtig hyggeligt.

I foråret var Albert Højgaard, som fortalte om hans tid i forsvaret

September en aften om trafikken igennem byen før og nu

November var der udgivelse af årskalenderen, og en aften med gamle postkort.

Januar i år havde vi besøg af sognepræst og feltpræst Annette Wiuf Christensen, som fortale om hendes gerning som feltpræst, og hvad det indebærer.

Arkivet deltog også i håndværksdagen i september, og med stort besøg, ca. 100 gæster. Her var bestyrelsesmedlem Erik Schultz for at fortælle om hans slægtsgård, som oplæg til kalender 2018.

Vi er år også involveret i et projekt sammen med centeret og Christiansfeld skoles 8. klasses elever, de skal lave et ”by løb” for de yngre elever, i Christiansfeld og fortælle om forskellige historiske elementer rundt i byen, og her skal de blandt andet på besøg her på arkivet, hvilket de faktisk har været i dag.

Angående vores aftenmøder, så har vi i år haft problemer med en for lille tilslutning, hvilket indebærer, at de aftner giver os underskud. Man kan sige at de 50 kr. vi opkræver, nok skulle kunne betale den kaffe og det hjemmebag som bliver serveret. Det er også rigtigt, men vi betaler også leje af lokaler, borde, kopper mm.

Så vi har i bestyrelsen besluttet, om vi skulle indskrænke den del af vores møde aktiviteter, og så kun have et i efteråret og et i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi har også i bestyrelsen bestemt, at vi flytter møderne tilbage til hotellet, selv om vi er en del af dette skønne hus, så har der været en del som har udtrykt besvær ved at komme helt herop, på trods af elevator, og at det er svært at høre, hvad der bliver sagt.

2020 er 100 året for genforeningen. Det vil komme til at tage en del tid og kræfter. Det er et meget vigtigt år for Danmark og især for os i Sønderjylland. Vi er allerede i gang på kommunal plan og i LASS (lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland) arbejder vi også på, at gøre året til noget specielt.

Kalender 2020 bliver historie fra genforeningen.

Hvis folk har nogle historie fra den gang er de meget velkommen med dem.

Forslag til at kalender 2019 kunne være om Christiansfeld gl. skole. Skolen er blevet fotograferet.

Hvis man ønsker at blive medlem af foreningen er det let. Man kan gå fra Facebook lige over på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

 

 

Formand:

Leif Jacobsen

Kongensgade 35 6070 Christiansfeld

tlf. 21242637

mail: lja@sildeballe.dk

Kasserer:

Finn Johannsen

Sekretær:

Erik Schultz

Menig:

Gerhard Hansen

Henning Madsen

Nels Thorsgaard

Jytte Ludvigsen

Frederiksdalsparken 23  6070 Christiansfeld

Tlf. 50959707

mail: jvt.ludvigsen@christiansfeld.tv

1. suppl.:

Ralf Jensen

2. suppl.:

Jens Christian Ravn

Bilagskontrollanter:

Henning Jørgensen

Svend Erik Jensen

 

Der er lukket for kommentarer.