Medlemsbreve

Medlemsbrev december 2020

Et anderledes år er ved at få ende, et år som virkelig har været præget af coronaen. Vi har alle skulle tilpasse os div. restrektioner som også har haft indflydelse på foreningens aktiviteter. Blandt andet det stort anlagte arrangement i foråret i forbindelse med 100 året for Genforeningen. Vi håber det bliver gennemført på en eller anden måde, men det store arbejde med, at få udarbejdet cykelfoldere og bilfoldere til turer langs den gamle grænse og  skilte ved historiske steder langs grænsen er heldigvis ikke spildt.

Vi har oplevet, at de nævnte foldere har været efterspurgt af turister, så vi har måttet genoptrykke dem.

Arkivet har også været berørt af lukninger i foråret, og de frivillige har måttet dele sig i to hold, så de ikke var for mange på arkivet. Besøg af gæster har også i perioder været mindre end normalt.

På positiv listen skal vi finde den årlige lokalhistoriske kalender. Den blev lavet og udkom i september, og kan købes hos boghandler og udvalgte forretninger. Støt arkivet ved at købe den, brug den til gaver eller send den til familier og venner. I år har 12 personer skrevet om deres barndom i Christiansfeld og omegn.

Jeg vil da også lige minde om, at et medlemskab kunne være en julegaveide, evt. til familie og børn som måske er rejst hjemmefra, men gerne vil have en form for kontakt til hjemegnen.

Gå ind på vores hjemmeside www. Christiansfeldarkiv.dk, her kan man tilmelde sig og betale over vores konto.

Jeg vil slutte ved at ønske alle medlemmerne en glædelig jul, samt et godt nytår.

Pas godt på jer selv og hinanden

Leif Jacobsen

Kære Medlemmer

August 2019

Blot en lille hilsen her hvor sommeren åbenbart har valgt at gå lidt på stand by. Som Jytte skrev på vores facebook side, så er arkivet også klar, efter en lille ferielukning,  til at betjene jer og alle andre som kigger forbi om fredagen i åbningstiden mellem 14 og 16.

Vi er et par stykker, som er meget indvolveret i et stort fællesprojekt med andre lokalarkiver langs den gamle 1864 grænse. Der bliver lavet cykel –  og bilruter med beskrivelser af de gamle grænseovergange. Vi søger en del fonde,  kommuner og regionen om midler til gennemførelse af projektet. Fra vores arkiv er det Nels Thorsgaard der er tovholder. Vi regner med, at der bliver lavet et stort fællesarragement søndag den 17. maj 2020.

Den 31. august deltager vi som sædvanlig i Håndværksdagen, som Christiansfeld centeret er arrangeør af. Et stort anlagt arrangement som finder sted i Søstrehuset og især i Søstrehusets gård.

Vi vil i år prøve, at flytte ud af vore vante rammer, og vil være at finde i gården. Vi håber på den måde, at komme i kontakt med flere af de besøgende.

I den anledning udgives årets historiske kalender 2020. Vi er stolte over, at Kolding kommunes kultudvalgsformand Jesper Elkjær, også i år vil modtage det første eksemplar. Overrækkelsen finder sted i gården kl 10.30  lige efter åbningen af dagen. Kom og være med. Kalenderen kan selvfølgelig købes der hele dagen, og naturligvis i de udvalgte butikker som sædvanligt.

Håber vi ses.

Leif Jacobsen

I ferien har vi fået installeret vore A3 scanner, som er en gave fra Velux fonden og Berdiin Skovs fond. Så nu har vi muligheder for at scanne større tegninger og gamle skrifter. Kalenderen for 2020 er sendt til trykning og skulle være klar til 31. august, til udgivelsen på Håndværkerdagen. På arkivet arbejder vi stadig med gade registreringer, men vi mangler oplysninger fra 1980´erne så skulle du ligge inde med en vejviser/telefon bog fra 1980´erne vi vi meget gerne ha lov at lån den.

Håndværkerdag 31. August

Da vil i finde os på en stand i Søsterhusets gård

Hvor den nye kalender for 2020 vil blive udgivet kl. 10.30

MAJ 2019

Foråret er kommet, træer og buske er trukket i det grønne løv, fuglene fløjter fornøjeligt og de fleste marker er tilsået.

I Christiansfeld Lokalhistorisk Forening har der været afholdt general-forsamling den 6. marts, hvor en del af medlemmerne var tilstede, tak for det.

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside på www.christiansfeldarkiv.dk. Kasseren gennemgik foreningens regnskab som blev vedtaget.

På valg var Leif Jacobsen, Nels Thorsgaard og Gerhard Hansen. De blev alle tre genvalgt.

Foreningens kasserer igennem en del år, Finn Johannsen, havde desværre valgt ikke at genstille til bestyrelse. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Nis Refshauge valgt. Nis var suppleant og vi skulle derfor have valgt en ny suppleant. Vi er glade for at Ejnar Schmidt var villig til at træde ind som suppleant.

Finn har været foreningens kasserer side 2011, og har været en omhyggelig kasserer, og jeg har som formand haft et godt samarbejde sammen med Finn.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Leif Jacobsen, ny kasserer: Jens Kristian Ravn, sekretær: Erik Schultz, arkivleder: Lytte Ludvigsen, bestyrelsesmedlemmer: Nels Thorsgaard, Gerhard Hansen, Nis Refshauge.

Suppleanter: Ralf Jensen og Ejnar Schmidt,

Revisorer: Bente H. Madsen og Henning Jørgensen

Jeg ser frem til et godt år med en del udfordringer. Nels Thorsgaard er tovholder på 2020 kalenderen som naturligvis kommer til at handle om 100 året for befrielsen i 1920. Arkivet er også, sammen med arkiverne i Hejls, Vejstrup og Vamdrup, i gang med turforslag til gå-, cykel- og bilture langs 1864 grænsen. Det er tidskrævende, at finde materialet og få det skrevet ned.

Derudover arbejdes der med scanning og arkiveringer af arkivalier.

Vi har været så heldig at få fondsmidler fra VELUX fonden og fra Berdin Olesens fonden til indkøb af en A3 scanner, som har været et stort ønske på arkivet.

Det var alt for denne gang. I ønskes alle en god sommer.

Leif Jacobsen.H

.

April 2017

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening

Vi er i gang med, at skaffe e-mail adresser på de af vores medlemmer som har en sådan. Det vil på mange måder hjælpe os med, at kunne sende meddelelser til jer.

Vi har også planer om, at lave et par nyhedsbreve i løbet af året, ligesom meddelelser om div. arrangementer vil blive sendt til jer. Vi håber, at vi på den måde kan få skabt en bedre forbindelse til vore medlemmer, og at i forhåbentlig føler, at i får noget mere for jeres kontingent.

Vi nærmer os 100 året for genforeningen i 1920, og der vil i den anledning ske en del, som vi som lokalarkiv også bliver en del af.

Send os venligst jeres e-mail adresse til os, enten til arkivet på

Husk at sende din e-mail adresse til os.

arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

September 2017

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et skan.

På Christiansfeld arkiv er vi igang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger.

Eller kom på Christiansfeld arkiv og få et spørge skema som i kan udfylde.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

Svar kan sendes   til : Arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.

Der er lukket for kommentarer.