Medlemsbrev oktober 2022

Nu er efteråret over os, og vi går de mørke aftener i møde, med store vanskelige forhandlinger alle steder, med store prisstigninger og en meget usikker verden omkring os.

I vores lokal arkiv mærker vi også efteråret med store stigninger særlig på IT-siden, og det kan vi ikke undgå at bruge på arkivet.

Vores besøgstal er dalende i vores åbningstid, særlig fredagsåbningen fra kl. 14,00 til 16,00 kommer der ikke mange, så vi opfordre til når der skal ryddes op hjemme eller i foreninger kom ind til os i arkivet med arkivalier, billeder, lyd og andre data, vi kan skanne det ind og gemme til vores efterkommere der gerne vil have oplysninger om deres forfædre.

Vores årskalender for 2023 er udkommet og den handler om ”arbejdsliv og fritidsliv”

Igen i år har vi fået forskellige til at fortælle om deres liv på arbejde og i fritiden, dejligt at I vil dette.

Og det er lykkedes igen i år at holde prisen på 60,00 kr.

Den kan købes i byens forretninger og på arkivet.

Som noget nyt vil vi holde et medlemsmøde i Seniorhuset Skolegade 10 6070 Christiansfeld den 8. november 2022 kl. 19,00.

Jytte Ludvigsen vil fortælle om bygninger i Lindegade, hvornår de er bygget og hvem der har bygget dem, samt hvem der har boet i husene.

Entre 50,00 kr. inkl.. Kaffe

Nels Thorsgaard

Medlemsbrev juli 2022

Kære medlemmer af Christiansfeld  Lokalhistoriske Forening.

Så er endnu et halv år gået siden generalforsamlingen, og det er sommertid

Christiansfeld Arkiv var med på Historisk Messe i Haderslev Hallen. En Historisk Messe som bliver afholdt ca. hvert femte år. Christiansfeld Arkiv havde en  billede udstilling om Christiansfeld før og nu.Besøgs tallene kunne have været bedre.

Som i måske har hørt i dagspressen har arkiverne meget stor udfordringer med Person data loven. Hvad må vi modtage, hvad må man publicere,hver gang skal vi have en underskrift fra hver person, eksempel , et konfirmations billede, skal man ud at fine hver enkelt person på dette billed og spørge om vi må opbevarer og publicerer det. Det kan jo ikke lade sig gøre. Med den omtale som det har været omkringe det håber vi at få loven lavet om.

Derfor har der ikke været den store aktivitet på hverken vores hjemmeside

www.christiansfeldarkiv.dk eller FaceBook siden.

Kalenderen for næste år 2023 er der ved at blive lagt sidste hånd på, med titlen ”arbejdsliv og fritidsliv” Den vil blive udgivet på Håndværksdagen 10 .september, hvor arkivet vil have en stand i søsterhusegården. Igen i år er der 12 forskelliger historier fortalt af borger som har eller har haft deres arbejdesliv eller fritidsliv i det gamle Christiansfeld kommune.

Man kan gå ind på vores hjemmeside: www.christiansfeldarkiv.dk og gå ind i fanen ”bliv medlem her” og slut af med at gå ind på vores konto og overføre beløbet, 200,00 for husstand eller 100,00 for enkelt medlem.

En anden hjemmeside er www.arkiv.dk, her findes rigtig meget god historie, fra alle landets 600 arkiver.

I år har vi valg at holde arkivet lukket i uge 29-30-31

God sommer.

Medlemsbrev maj 2021

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets generalforsamling, vi ser ikke at det har nogen værdi at afholde den i år. Alle bestyrelsesmedlemmer har indvilliget i at fortsætte til næste valg. Tak for det.

Regnskabet for 2020 er revideret af vore to revisorer, og godkendt af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde. Er der nogen, der ønsker at se regnskabet, kan i rette henvendelse, så vil i få det fremsendt.

Arkivet har stort set været lukket ned i 2021 og vi har først nu fået lov til at åbne for frivillig arbejde, og fra den 21. maj også for besøgende.

Der er naturligvis bagved, blevet arbejdet på forskellige projekter.

Historisk Samfund Haderslev Kreds er initiativtager til et arrangement på Skamling den 16. juni kl. 19.00. Emnerne er: De kongelige enklaver, De otte sogne samt Nyt fra Skamlingsbanken. Det er et arrangement sammen med Christiansfeld Lokal Historiske forening, Hejls Lokalhistoriske forening og Skamlingsbankeselskabet.

Det stort anlagte 2020 arrangement blev som bekendt aflyst sidste år. En del af det planlagte bliver nu gennemført i en lidt tilpasset udgave den 20. juni kl. 10-14. Dette arrangement er blevet til i samarbejde med Hejls lokalhistoriske arkiv, Vamdrup lokalhistoriske arkiv og Christiansfeld Lokalhistoriske arkiv.

Med venlig Hilsen

Leif Jacobsen

Medlemsbreve december 2020

Et anderledes år er ved at få ende, et år som virkelig har været præget af coronaen. Vi har alle skulle tilpasse os div. restrektioner som også har haft indflydelse på foreningens aktiviteter. Blandt andet det stort anlagte arrangement i foråret i forbindelse med 100 året for Genforeningen. Vi håber det bliver gennemført på en eller anden måde, men det store arbejde med, at få udarbejdet cykelfoldere og bilfoldere til turer langs den gamle grænse og  skilte ved historiske steder langs grænsen er heldigvis ikke spildt.

Vi har oplevet, at de nævnte foldere har været efterspurgt af turister, så vi har måttet genoptrykke dem.

Arkivet har også været berørt af lukninger i foråret, og de frivillige har måttet dele sig i to hold, så de ikke var for mange på arkivet. Besøg af gæster har også i perioder været mindre end normalt.

På positiv listen skal vi finde den årlige lokalhistoriske kalender. Den blev lavet og udkom i september, og kan købes hos boghandler og udvalgte forretninger. Støt arkivet ved at købe den, brug den til gaver eller send den til familier og venner. I år har 12 personer skrevet om deres barndom i Christiansfeld og omegn.

Jeg vil da også lige minde om, at et medlemskab kunne være en julegaveide, evt. til familie og børn som måske er rejst hjemmefra, men gerne vil have en form for kontakt til hjemegnen.

Gå ind på vores hjemmeside www. Christiansfeldarkiv.dk, her kan man tilmelde sig og betale over vores konto.

Jeg vil slutte ved at ønske alle medlemmerne en glædelig jul, samt et godt nytår.

Pas godt på jer selv og hinanden

Leif Jacobsen

September 2020

Kære medlemmer.

Så er den historiske kalender 2021 udkommet. Den består i år af tolv fortællinger, som tolv forskellige personer har skrevet, om deres barndom og ungdom i Christiansfeld og omegn. Det er virkelig historie, som ville forsvinde, hvis ikke de bliver nedskrevet eller fortalt. Dette kunne være en opfordring til os alle, om at nedskrive de oplevelser man kan huske fra ens barndom og ungdom. Det kan jo være, at man får blod på tanden, til at udvide det til ens livshistorie. Det er den slags materiale, som de lokalhistoriske arkiver vil tage imod med kyshånd.

Kalenderen kan købes i forskellige forretninger i Christiansfeld. Prisen er også i år 60 kr.

Den 3. november er Lokalhistorisk arkiv en del af Kulturarvsmåneden med et foredrag af tidligere skoledirektør Ib Hansen, som han kalder ”Fra landsbydreng og landsbydegn til skoledirektør”. Klokken 17.00 – 18.00 på Brødremenighedens Hotel medmindre coronaen også ødelægger dette.  Se annonce senere i THT.

Apropos corona, vil arkivlederen bede om, at i bærer mundbind når i kommer på arkivet.

Pas godt på jer selv og hinanden

Leif Jacobsen

Medlemsbrev juni 2020

Kære medlemmer af Christiansfeld  Lokalhistoriske Forening

Danmark er så småt ved at åbne op igen. Det gælder også for arkivet. Det har været lukket ned på den måde, at alle de frivillige ikke kunne møde op, ligesom den faste åbningstid om fredagen har været aflyst. Fredagsåbningen er startet igen med den sædvanlige åbningstid fra 14.00 til 16.00. Hvad angår de frivillige, så er holdet delt i to, så de skiftes til at møde hver anden onsdag, men med forholdsregler om afspritning og afstand. Meningen er at vi fra august, vender tilbage til normale forhold igen, dog med omtanke.

Det store planlagte genforeningsevent”Her gik grænsen”, som vi sammen med arkiverne langs den gamle grænse havde forberedt, måtte desværre udsættes til næste år. Det vil finde sted søndag den 9. maj 2021.

Dog er hjemmesiden: www.hergikgraensen.dk åbnet. Her kan man finde alle cykelfoldere og bilfolderen, og som kan udskrives direkte herfra. Man finder også de forskellige fortællinger som hører til turerne. Der er sat informations tavler op på forskellige punkter, som man kan møde på turen. De står ikke alle lige på grænsen, men ved historiske steder som knytter sig til turerne. God tur til jer som enten vil tage turen på cykel eller bil.

Vi har som, så mange andre foreninger, lidt svært ved at få de yngre med som medlemmer. Vi kan mærke, at den megen omtale af genforeningen, har skabt en øget interesse for historien. Det kunne være mit håb, at i som medlemmer, kunne opmuntre de unge til at blive medlem af foreningen. Især kunne det være i de unges interesse at man kan finde ens forhistorie på arkivet, det være sig gamle skolebilleder, billeder fra gader og bygninger og ikke mindst fortællinger af personer som er indsamlet. Måske var det en gaveide med et medlemskab. For at vi kan indsamle og arkivere materialet, er medlemskontingentet af stor betydning for arkivets drift.

Man kan gå ind på vores hjemmeside: www.christiansfeldarkiv.dk og gå ind i fanen ”bliv medlem her” og slut af med at gå ind på vores konto og overføre beløbet, 150,00 for husstand eller 100,00 for enkelt medlem.

En anden god hjemmeside er www.arkiv.dk, her findes rigtig meget god historie.

Næste års historiske kalender ”Min barndom og ungdom” er lige ved at være klar til at gå i trykken. Glæd jer til den.

I ønskes alle en god sommer.

Leif Jacobsen

Medlemsbrev april 2020

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistoriske forening.

Vi var så heldig, at vi fik afholdt foreningens generalforsamling inden Danmark blev lukket ned. Små 40 personer deltog, og det er jeg meget glad for, tak for det.

I min beretningen genmengik foreningens og arkivets aktiviteter siden sidst. Beretningen kan læses på vores hjemmeside.

Alle valg var genvalg og foreningen konstituerede sig med undertegnede som formand, Erik Schultz som sekretær og Jens Kr. Ravn som kasserer.

Vi kom også ind på medlemstilgang eller snarere det modsatte. Hvis vi nu alle gjorde en indsats, og fandt et par nye medlemmer, og gerne i den yngre generation, ville det være til glæde for os alle. Man kan gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig her.

Efter kaffe og lagkage, viste Jytte billeder fra en tur op ag Haderslevvej. Vi nåede ikke længere end til Præstegårdsvej, så der var forslag om, at vi lavede en aften, hvor vi fortsætter.

Som i alle har bemærket, så er Danmark mere eller mindre lukket ned. Det betyder også, at arkivet er lukket, foreløbig til ugen efter påske. Det kan være det bliver forlænget yderligere, men det har vi ikke taget stilling til endnu.

Vi er spændte på om vi kan gennemføre vores store event den 17. maj i forbindelse med genforenings arrangementet. Jeg opfordre jer til at følge med i dagspressen, ligesom jeg vil sende et medlemsbrev ud med besked om arrangementet.

Hvis i nu i disse dage, kunne finde på at rydde op på lofter og i andre gemmer, kunne det hænde, at i stødte på noget som kunne være interessant for arkivet. I kan kontakte Jytte Ludvigsen eller undertegnede. Se vores telefonnumre på hjemmesiden eller send en mail. Se nederst på siden.

Jeg håber vi alle kommer godt igennem denne tid, og glæder mig til at møde jer igen.

Med venlig Hilsen

Leif Jacobsen

Julen 2019

Kære medlemmer af Christiansfeld lokalhistoriske forening.

Et travlt og spændende  år er ved at nærme sig sin afslutning. Vi ser frem til år 2020, som i nok kan gætte vil stå i 100 året for genforeningens tegn. I mere end et år har arkivet, i samarbejde med andre arkiver på tværs af den gamle 1864 grænse, været i gang med forberedelser til et stort arrangement, som skal løbe af stablen søndag den 17. maj 2020.

Der bliver lavet cykelruter i hver lokalarkivs område. Derudover bilruter som dækker hele vejen på tværs igennem Kolding og Vejen kommuner.

Til de to arrangementer bliver der udarbejdet brochure matarialer, og der vil blive sat skilte op på udvalgte steder, hvor vejene krydser den gamle grænse.

Den 17. maj vil der også blive mulighed for at tage med bus på tværs af landet. Der vil være guide med til at fortælle, og der vil være forskellige stop undervejs. Turen kommer til at koste 100,00 kr og stater 3 steder, nemlig i Hejlsminde, Vamdrup og Vejen.

Der kommer annoncer i aviser og opslag flere steder, og her i Christiansfeld vil der ligge materialer på Christiansfeld Centeret. Jeg vil naturligvis også sende et medlemsbrev i tiden op til den 17. maj.

Årets historiske kalender blev udgivet på Håndværksdagen den 31. august, og omhandler også genforeningen. Kalenderen er et vigtigt aktiv for arkivet, og kan bruges som gave, mandelgave eller send den til familie og andre, som har relationer til Christiansfeld, eller blot som læsestof om en svunden tid.  Den kan købes på arkivet i åbningstiden eller i forskellige forretninger for kun 60,00 kr.

Til slut vil jeg minde om generalforsamlingen den 4. marts kl. 19.00 på hotellet.

Kasseren sender kontingetopkrævninger ud først i det nye år.

Foreningen og arkivet, vil gerne sende de bedste ønsker om en glædelig jul samt et godt nytår.

Leif Jacobsen

Formand

August 2019

Blot en lille hilsen her hvor sommeren åbenbart har valgt at gå lidt på stand by. Som Jytte skrev på vores facebook side, så er arkivet også klar, efter en lille ferielukning,  til at betjene jer og alle andre som kigger forbi om fredagen i åbningstiden mellem 14 og 16.

Vi er et par stykker, som er meget indvolveret i et stort fællesprojekt med andre lokalarkiver langs den gamle 1864 grænse. Der bliver lavet cykel –  og bilruter med beskrivelser af de gamle grænseovergange. Vi søger en del fonde,  kommuner og regionen om midler til gennemførelse af projektet. Fra vores arkiv er det Nels Thorsgaard der er tovholder. Vi regner med, at der bliver lavet et stort fællesarragement søndag den 17. maj 2020.

Den 31. august deltager vi som sædvanlig i Håndværksdagen, som Christiansfeld centeret er arrangeør af. Et stort anlagt arrangement som finder sted i Søstrehuset og især i Søstrehusets gård.

Vi vil i år prøve, at flytte ud af vore vante rammer, og vil være at finde i gården. Vi håber på den måde, at komme i kontakt med flere af de besøgende.

I den anledning udgives årets historiske kalender 2020. Vi er stolte over, at Kolding kommunes kultudvalgsformand Jesper Elkjær, også i år vil modtage det første eksemplar. Overrækkelsen finder sted i gården kl 10.30  lige efter åbningen af dagen. Kom og være med. Kalenderen kan selvfølgelig købes der hele dagen, og naturligvis i de udvalgte butikker som sædvanligt.

Håber vi ses.

Leif Jacobsen

I ferien har vi fået installeret vore A3 scanner, som er en gave fra Velux fonden og Berdiin Skovs fond. Så nu har vi muligheder for at scanne større tegninger og gamle skrifter. Kalenderen for 2020 er sendt til trykning og skulle være klar til 31. august, til udgivelsen på Håndværkerdagen. På arkivet arbejder vi stadig med gade registreringer, men vi mangler oplysninger fra 1980´erne så skulle du ligge inde med en vejviser/telefon bog fra 1980´erne vi vi meget gerne ha lov at lån den.

Håndværkerdag 31. August

Da vil i finde os på en stand i Søsterhusets gård

Hvor den nye kalender for 2020 vil blive udgivet kl. 10.30

December 2018

Kære medlemmer af

Christiansfeld Lokalhistoriske arkiv og forerning

Året nærmer sig igen sin afslutning, et år som har budt på mange spændende opgaver for arkivet.

Arkivets frivillige var i marts, sammen med arkivsamvirket i Kolding kommune, på en spændende studietur til Rigsarkivet i Viborg. Her fik vi en fortælling om, hvad vi kan hente af oplysninger på rigsarkivet, og der var mulighed for at gå på opdagelse i gamle arkivalier. Udover det faglige var der også tid til social samvær.

Den 20. juni var der åbning af en flot udstilling i samarbejde med Christiansfeld Centeret. Udstillingen var resultatet af samarbejdet med andre arkiver i samvirket. Et flot resultat som blev set i den lille måned den var udstillet.

Den 1. september deltog, vi vanen tro, i Håndværksdagen som Christiansfeld Centeret arrangerer. I den forbindelse udgav vi årets historiske kalender, som var en forlængelse af 2018 udgaven, så den kaldte vi ”12 gårde II”. Kalenderen er et af vore hjørnestene, og er en fantastisk mulighed får, at få lidt styr lokalhistorien. Køb den og brug den som gave, eller blot have fornøjelsen af at læse den. Den kan købes på arkivet om fredagen i åbningstiden  14 – 18. Den kan også købes i forskellige butikker i Christiansfeld, og ved boghandeleren i Haderslev.

Den 1. november havde vi et foredrag af museumsinspektør  Rene Rasmussen, som især fortalte om hjemmesiden ”denstorekrig”. En fantastisk spændende hjemmeside som dag for dag fortæller om slagmarkerne i første verdenskrig.

I forlængelse af det er vi i gang med at forberede 100 året for  genforeningen i 2020, mere om det en anden gang.

I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt nytår, og håber på jeres opbakning i 2019

Husk generalforsamlingen den 6. marts kl 19.00 på hotellet.

MAJ 2019

Foråret er kommet, træer og buske er trukket i det grønne løv, fuglene fløjter fornøjeligt og de fleste marker er tilsået.

I Christiansfeld Lokalhistorisk Forening har der været afholdt general-forsamling den 6. marts, hvor en del af medlemmerne var tilstede, tak for det.

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside på www.christiansfeldarkiv.dk. Kasseren gennemgik foreningens regnskab som blev vedtaget.

På valg var Leif Jacobsen, Nels Thorsgaard og Gerhard Hansen. De blev alle tre genvalgt.

Foreningens kasserer igennem en del år, Finn Johannsen, havde desværre valgt ikke at genstille til bestyrelse. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Nis Refshauge valgt. Nis var suppleant og vi skulle derfor have valgt en ny suppleant. Vi er glade for at Ejnar Schmidt var villig til at træde ind som suppleant.

Finn har været foreningens kasserer side 2011, og har været en omhyggelig kasserer, og jeg har som formand haft et godt samarbejde sammen med Finn.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Leif Jacobsen, ny kasserer: Jens Kristian Ravn, sekretær: Erik Schultz, arkivleder: Lytte Ludvigsen, bestyrelsesmedlemmer: Nels Thorsgaard, Gerhard Hansen, Nis Refshauge.

Suppleanter: Ralf Jensen og Ejnar Schmidt,

Revisorer: Bente H. Madsen og Henning Jørgensen

Jeg ser frem til et godt år med en del udfordringer. Nels Thorsgaard er tovholder på 2020 kalenderen som naturligvis kommer til at handle om 100 året for befrielsen i 1920. Arkivet er også, sammen med arkiverne i Hejls, Vejstrup og Vamdrup, i gang med turforslag til gå-, cykel- og bilture langs 1864 grænsen. Det er tidskrævende, at finde materialet og få det skrevet ned.

Derudover arbejdes der med scanning og arkiveringer af arkivalier.

Vi har været så heldig at få fondsmidler fra VELUX fonden og fra Berdin Olesens fonden til indkøb af en A3 scanner, som har været et stort ønske på arkivet.

Det var alt for denne gang. I ønskes alle en god sommer.

Leif Jacobsen.H

.

April 2017

Kære medlemmer af Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening

Vi er i gang med, at skaffe e-mail adresser på de af vores medlemmer som har en sådan. Det vil på mange måder hjælpe os med, at kunne sende meddelelser til jer.

Vi har også planer om, at lave et par nyhedsbreve i løbet af året, ligesom meddelelser om div. arrangementer vil blive sendt til jer. Vi håber, at vi på den måde kan få skabt en bedre forbindelse til vore medlemmer, og at i forhåbentlig føler, at i får noget mere for jeres kontingent.

Vi nærmer os 100 året for genforeningen i 1920, og der vil i den anledning ske en del, som vi som lokalarkiv også bliver en del af.

Send os venligst jeres e-mail adresse til os, enten til arkivet på

Husk at sende din e-mail adresse til os.

arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

Medlemsbrev december 2017

Christiansfeld lokalhistoriske arkiv og forening

I håbet om, at komme tættere på vores medlemmer, har vi fået samlet så mange

 e mail adresser som det har været muligt. Det har vist sig at være et større arbejde, men nu skal det bestå sin prøve.

Arkivet har haft et travlt år, hvor de har deltaget i en del arrangementer, det vil i høre mere om til generalforsamlingen.

Den 16. september blev årets historiske kalender udgivet, ved en lille reception på arkivet. En flot kalender som i år har titlen, 12 gårde. Måske en god gave til jul.

Den 1. november havde vi et foredrag med Otto Skak med titlen ”Fra bonderøv til direktør – viljen var til stede”. Det var et arrangement, hvor vi prøvede at flytte tilbage til hotellet, for at se om det gav flere tilhører. Det lykkedes delvis, vi vil jo altid gerne have flere til at deltage.

Arkivet / foreningen deltager aktivt i et arrangement vedr. Koldinghusets 750 års jubilæum. Et arrangement hvor Kolding arkivsamvirke er det samlende led. Emnet er ”Borg, by og land” og kommer til at bestå af ca 24 historier om forholdt til byen set fra de forskellige lokalområder og sogne.

Det hele får præmiere på Koldinghus den 17. januar og vil så vandre rundt i kommunen imellem de forskellige arkiver.

Udsendelse af kontingent opkrævning vil også komme på mail, for at spare porto og tid. Men det vil ske i en særlig mail først i det nye år.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul, samt et godt nytår, og håber på jeres opbakning i 2018.

Husk generalforsamlingen den 7. marts kl. 19.00 på hotellet. Der kommer nærmere om det senere.

Med venlig Hilsen

Leif Jacobsen

September 2017

Har du et billede af dit hus, eller vil du fotografere det og komme forbi Christiansfeld arkivet så vi kan låne det til et skan.

På Christiansfeld arkiv er vi igang med at samle oplysninger, sådan at vi kan få alle vore ejendomme registreret.

Med oplysninger om: Gadenavn, nr. Matr. Nr., byggeår, bygget af hvem og hvornår, og hvem har boet i huset, gennem årene.

Næsten alle Brødremenighedens ejendomme har vi oplyst hvem som har bygget og hvornår, da vi i byen har haft både bygmester A. H Andersen, Jens Kr. Andresen og Jan Runge, og flere, har vi en del tegninger med nogle oplysninger, men vi mangler stadig flere da nogle huse jo er bygget af ude fra kommende arkitekter.

Så hjælp os, skriv ned det i ved om huset, og kom på Christiansfeld arkiv med de oplysninger.

Eller kom på Christiansfeld arkiv og få et spørge skema som i kan udfylde.

Mange tak for at i vil hjælpe os med at bevare vor historie.

Svar kan sendes   til : Arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv

I den forbindelse mangler vi telefonbøger og vejviser fra før 1990.