Generalforsamling for 2021 er udsat til foråret 2022.

Indtil generalforsamlingen 2022 er bestyrelsen konstrueret således –

Formand:
Nels Thorsgaard
Kasserer:
Jens Christian Ravn
Sekretær:
Erik Schultz
Menig:
Gerhard Hansen
Nis Refshauge
Ralf Jensen
Jytte Ludvigsen
1. suppl.:
Ejner Schmidt
2. suppl.:

Bilagskontrollanter:
Henning Jørgensen
Bente Madsen