Du kan bruge følgende e-mail til at sende manuelt. Du kan også komme på arkivet og betale.

Kontigent indbetales på Reg.9743 konto 0395698583

Enkeltpersoner 100,00 kr.pr.år.

Husstand 200,00.kr.pr. år.(husk begge navne)

Virksomheder og foreninger m.fl.kr.200,00.