2015

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening 

Beretning ved generalforsamling den 11. marts 2015 

Dette er den første generalforsamling efter arkivet har fået ny adresse, så det er mig en glæde, kunne byde velkommen her i dette flotte hus. Et kompleks som emmer af historie og kultur ud i alle hjørner. 

2014 har været et år som har givet mange panderynker og mange møder og snak. Hvordan skulle vi indrette det nye arkiv, har vi plads nok efter der var ændret på de oprindelige tegninger med mere, og hvordan skulle vi indrette lokalerne. Hvordan skulle sådan en flytning organiseres så man kunne finde det hele igen. 

Jeg er meget stolt over at kunne sige, at bestyrelsen og de frivillige har gjort et kæmpe stykke arbejde. Da det blev meldt ud, hvornår vi kunne flytte, var de alle parate at yde en indsats. Uden at fremhæve den ene frem for den anden, så vil jeg alligevel tillade mig at nævne et par stykker. Peter Riewe som har tegnet lokalerne op og lavet modeller af vore møbler og reoler, og fået det hele til at være i rummene, har været til stor hjælp. Vi kunne se hvordan det hele kunne placeres og flyttefolkene kunne sætte tingene i de rette rum med det samme. 

Den anden som skal have en særlig tak er Jytte Ludvigsen, som har organiseret selve nedpakningen og ligeledes opsætningen igen. 

I har ved selvsyn kunnet se og forhåbentlig nyde vores nye arkiv. Vi skal nu alle finde os selv og ikke mindst få sat vores personlige præg på det hele, og jeg synes allerede, at det er ved at lykkes og jeg fornemmer, at hyggen kom med i en af flyttekasserne og er også kommet ind i de nye lokaler. 

En stor tak skal også lyde til samarbejdet med Brødremenigheden som har været fleksibel og gjort hvad de kunne for at få det hele til at fungere.  

Kolding kommune, og her især Annett Bundgaard fra bygningsafdelingen, har været en god samarbejdspartner, selvom vi ikke direkte er en kommunal afdeling, så har vi alligevel fået økonomisk støtte og opbakning til flytningen af arkivet, og uden den hjælp har vi ikke kunnet løfte det økonomisk. 

Det har fyldt rigtig meget i 2014 og gør det stadig lidt endnu, men så tror jeg også, at vi har et af landets flotteste lokalarkiver. Vores normale åbningstid starter igen fra fredag den 20. marts. 

Jeg håber rigtig meget, at kulturen vil udfolde sig på alle mulige måder i disse skønne omgivelser, og at vi på tværs af alle bruger får det rigtig hyggeligt og godt sammen. 

Nu har det jo også været tid til andet i det forgangne år. Vi var i maj på en spændende tur til besættelsesmuseet i Kolding. Den 28. august var der kirkegårdsvandring i Frørup, hvor Kristian Grøn fortalte om nogle af gravstederne. 

I november fortalte Nels Thorsgaard om det frivillige brandværn i Christiansfeld by. En spændende aften. Nels har mange fredage været på arkivet og læst gamle protokoller og skrifter som har bragt meget spænde for dagen.  

Den 13. september blev den årlige håndværkerdag holdt på torvet, hvor vi var en lille del af. Ca. 50 kom på arkivet for at se Jyttes udstilling. Jeg har en lille drøm om at dette års håndværkerdag kunne holdes her på stedet, med de rammer der er skabt her i gården, kunne vi som arkiv blive en mere integreret del af dagen sammen med centeret, og kunne vi så også få plante bytte dag herom på parkeringspladsen, så synes jeg det ville være fuldendt. Man har jo lov at drømme.  

Den 24. september var der fint besøg fra Unesco. Her havde Kaj Skaaning lavet en fin mappe som blev overrakt til dem. Vi er alle spændt på hvad resultatet bliver her i løbet af sommeren. 

Den 3. oktober blev dette års historiske kalender sendt på gade, og ved en lille reception, hvor alle som har bidraget var inviteret, blev det første eksemplar overrakt til denne aftenens taler, Jesper Elkjær. Kalenderen er skrevet og redigeret af Kaj Skaaning og Jytte Ludvigsen. 

Næste års kalender er i støbeskeen og vi har valgt emnet mejerier. 

Som noget nyt i 2014, har vi prøvet at være på messe. Vi valgte at være med på messen i Cuben den 4 og 5 oktober. Vi ville gerne på den måde udbrede kendskabet til arkivet, og vi synes også at interessen var stor og det førte da også til nye medlemmer. Også her skal der lyde en tak til bestyrelse og frivillige som hjalp de dage.  

Arkivsamvirket havde den 12 november arrangeret en tur til Rigsarkivet i København. Herfra deltog 8 fra bestyrelsen og de frivillige og det var en rigtig god dag.  

Vi har også i år fået rigtig mange arkivalier til arkivet. Af større ting kan nævnes arkitekt Jens Kr. Andreasens store tegningsmateriale, som fylder en del. Det er Peter Riewe ved at få på plads. Som i sikkert ved, så lukker Danske Bank ned her i byen, og her har vi fået alle de gamle protokoller mm. Helt fra starten af Sparekassen for Christiansfeld og omegns start. Det blev vist til 8 flyttekasser meget værdifuldt materiale som ellers skulle have været makuleret.  

Jytte har lavet lidt regnskab over, hvor mange der har besøget os sidste år. Fysisk har vi mellem 150-200 personer på besøg, der er svaret på godt 100 mails. Derudover har der været ca. 86.000 klik på arkivets hjemmeside.  

Hertil kommer face book som vi ikke rigtig har styr på hvor mange der her ser os.  

Som i nok har hørt i pressen, så er arkiverne gået på nettet. www.arkiv.dk Det har fra starten været så stor pres på at det måske har virket lidt langsom, men det har virkelig skabt interesse for historie, så det er spændende at følge. 

Til slut skal lyde en tak til vore annonce sponsorer, som har gjort det muligt at holde udgifter nede på det punkt. Ikke alle vore annoncer har kunnet dækkes den vej. 

Andre sponsorer kan jeg nævne Snedker Bo Reinholdt Jørgensen, som har leveret bordplade og andet til det nye arkiv, ligesom Lars Jensen har været behjælpelig med at få genetableret vores IT.   

Der skal også lyde en tak til vore samarbejdspartnere i arkivsamvirket, Stadsarkivet i Kolding og Rigsarkivet i Aabenraa. Også pressen skal have tak for at optage det som vores lokale pressemedarbejder, Kaj Skaaning sender. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen, suppleanter og ikke mindst de frivillige for et godt samarbejde. Jeg ved at i her nok tænker, at det siger han såmænd hvert år, ja det er rigtigt, men uden dem var der slet ingen arkiv.