Lørdag d. 11 september 2021 udkommer Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forenings Kalender for  2022. I år har Nels Thorsgaard samlet 12 historier om, Gartner – blomsterhandler og foreninger. 12  forskellige historier.  Viceborgmester ved kolding kommune Søren Rasmussen får over rakt det første eksemplar. Kalenderen 2022 kan fra mandag d. 13 september købes i byens forretninger.

Årskalenderen 2022 omhandler gartner – blomsterhandler og foreninger.

Januar Tyrstrup kirkegård.

Februar Høkkelbjerg Staudehave.

Marts Kamelia – gartneriet i Aller.

April Camilas Blomster i Stepping.

Maj Christiansfeld Havekreds.

Juni Gartneriet i Seggelund.

Juli Anemonen fra 2000.

August Christinero -Den romantiske Have

September Dridevad – Gartneriet Ødis.

Oktober Sofie og Åge Jensens gartneri.

November Blomstergården.

December Vagges Juletræer.